iErgonomics – smarta arbetskläder

Beviljat bidrag:1 960 000 kronor
Löptid:feb 2022 - sep 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
iErgonomics – smarta arbetskläder
Status:Avslutat
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet avser att ta fram verktyg och metoder för precisionsergonomi: ett helhetskoncept för riskbedömning av fysisk arbetsbelastning, baserat på sensorer integrerade i arbetskläderna och IoT-baserad datahantering. Syftet är att möjliggöra enkla, objektiva och kostnadseffektiva riskbedömningar av fysisk arbetsbelastning, hos enskilda individer eller grupper av individer, så risker kan studeras, dokumenteras, och vid behov förebyggas.
ProjektkoordinatorRegion Stockholm - Stockholms läns landsting Stockholms läns sjukvårdsområde

Projektsammanfattning

Arbetsrelaterade hälsoproblem, särskilt belastningsskador, är ett stort samhällsproblem som har hög prioritet hos arbets- och miljömedicinska kliniker. Projektets mål är att göra det möjligt för arbets- och miljömedicinska kliniker samt företagshälsovård att utnyttja potentialen hos arbetskläder med IoT-baserade möjligheter att samla in ergonomirelevant data för att tillhandahålla en datadriven tjänst för riskbedömning.

Lyssna på poddavsnitt om iErgonomics

Kontakt
Ida-Märta Rhén
Ida-Märta Rhén Projektledare
ida.rhen@regionstockholm.se

Precisionsergonomi

Baserat på delvis befintlig teknologi för precisionsergonomi kommer iErgonomics-lösningen att färdigställas genom att integrera arbetskläder med inbyggda IoT-sensorer i ett nätverks- och datorsystem. I första steget kopplas sensorerna samman med en dedikerad app i en mobiltelefon via Bluetooth.
Mobiltelefonen kommer att kopplas till en back-end-lösning där data som registreras av de sensorerna i arbetskläderna under arbetsdagen kommer att lagras. De ergonomiska precisionsmodellerna som utvecklats för bedömning av risken för belastningsskador kommer att uppdateras och generera personliga trösklar och rapporter.

Skalbart IoT-system

Stor vikt kommer att läggas på design av ett IoT-system som är redo att skalas upp. Det sker bl a genom att tillämpliga standarder som används av nu tillgängliga IoT-plattformar följs, liksom de standarder som sannolikt blir aktuella för plattformar som kan komma att användas inom offentlig sektor inom en snar framtid.

Utöver den tekniska implementeringen består iErgonomics-lösningen en ny metodik för hur arbets- och miljömedicinska kliniker kan erbjuda tjänster som använder de nya lösningarna.

För att säkerställa en snabb uppskalningsprocess kommer precisionsergonomitjänster för företagshälsovård att utvecklas för att erbjudas efter avslutat projekt.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Ergonomi
iErgonomics – Sakernas internet för jämlik arbetshälsa
IoT-implementering
Vård och omsorg
Implementering av IoT inom vård och omsorg