Gå till innehåll

Innovationsplattform och samarbetsyta för hubbar till Latinamerika

Beviljat bidrag:3 472 000 kronor
Löptid:dec 2018 - mar 2020
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Samverkansmöte
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet har skapat en bra samarbetes och innovationsyta för IoT-Sveriges hubbar genom att bygga upp en dataplattform och erbjuda IoT-Sveriges hubbar att ansluta sina sensorer till denna. Under projekttiden var det luft och vattensensorer som testats. Genom att mäta både i Sverige och Chile tillsammans med representanter från båda länderna fick deltagarna en större kunskap om problem och möjlighet kring Internationalisering av IoT.
ProjektkoordinatorIVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg

Projektsammanfattning

Målet med projektet är att internationalisera IoT Sveriges verksamhet genom att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och innovationslösningar (innovations- och erfarenhetsutbytesplattform) där vi systematiskt kan testa svenska lösningar i internationella miljöer såväl som internationella lösningar i Sverige, för att säkerställa/skapa förutsättning för global relevans och interoperabilitet.

Projektets arbetsupplägg

Projektet kommer påbörja arbetet med att skapa följande resultat:

  • Ett nätverk av kontakter för alla hubbar att ta del av.
  • En testbädd för kommunikationslösningar baserad på LoRa och en IoT-plattform baserad på FIWARE.
  • Omvärldsbevakning av events i Latinamerika som är av intresse för hubbarna.
  • Erbjudande för organisationer och företag från Latinamerika kring kunskapsbyggande och möjlighet att testa sina lösningar i våra IoT-hubbar för att se hur de skalar mellan olika länder.
  • En konferens för att visa upp resultat av samarbete Flera demonstrationer av lokalt anpassade IoT-lösningar.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida