Internet of Trees

Beviljat bidrag:289 086 kronor
Löptid:nov 2014 - jun 2015
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
Internet of Trees
Status:Avslutad
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med projektet var att kartlägga de behov och krav där mättekniken kan hjälpa svensk skogs- och träindustri.
ProjektkoordinatorRISE, fd SP, Mätteknik

Projektsammanfattning

Projektet syftade även till att koppla samman forskningsaktörer och kommersiella aktörer inom skogs- och virkesindustrin samt IKT för att se hur de båda områdena kan dra nytta av varandra.

I synnerhet hur den svenska IKT-branschen kan gynna skogs- och virkesindustrin. Målet för projektet var att identifiera och prioritera tre behovsområden. åtta behovsområden har identifierats, varifrån tre har prioriterats högst. Därmed har målet uppfyllts.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer

Projektdokumentation