Gå till innehåll

IoT 4 Real

Beviljat bidrag:204 000 kronor
Löptid:jan 2021 - jan 2021
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Man i permobil
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets mål är att nyttja smarta lösningar för förskrivna hjälpmedel för att effektivt kunna följa upp nyttjande, funktion, kvalitet och återanvändning enligt ålagt uppföljningsansvar.
ProjektkoordinatorRegion Blekinge - Blekinge läns landsting

Projektsammanfattning

Behoven och nyttjande av hjälpmedel ökar samtidigt som möjligheterna från organisationen resursmässigt är väldigt begränsad och behöver stöd och automation genom tekniska lösningar för att lösa nuvarande och kommande utmaning. Bara i Region Blekinge så finns ett mycket stort antal utrustningar och hjälpmedel förskrivna med en stor resurs och kontantkostnad som resultat. Denna kostnad och utmaning är något som skalas upp med ökad åldrad befolkning för alla regioner.

Kontakt

Tommy Brånhede

Projektledare

tommy.branhede@regionblekinge.se

Utveckla smarta hjälpmedel

Genom att utveckla Smarta Hjälpmedel, med möjlighet att lättare kunna följas upp med hjälp utav uppkoppling, IoT, skulle det kunna ge utökade möjlighet att förutsäga kostnader, upprätthålla kvalitet och bidra till återanvändning. Idag vet inte verksamheterna om hjälpmedlen används, i vilket skick de är och om brukarna skulle kunna ha behov av någonting annat utan manuella kontakter, om ens då.

Projektet vill genom en förstudie av IoT undersöka om vi kan bredda, utöka och kvalitetshöja det utbud som HMC (hjälpmedelcentralen) ska leverera med rådande resurser. Förstudien bör också få fram förslag på lämpliga samarbetspartner och möjliga synergieffekter till andra organisationer.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida