IoT för tillgänglighet till det offentliga rummet

Beviljat bidrag:12 000 000 kronor
Löptid:jun 2018 - sep 2021
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
IoT för tillgänglighet till det offentliga rummet
Status:Avslutad
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Målet med projektet har varit att utveckla validerade IoT-lösningar som ger ökad tillgänglighet och rörlighet i samhället. Projektet har resulterat i accelererad utveckling av digitala tjänster i Västernorrland genom Internet of Things inom detta område. Arbetet har genomförts i tre olika case med fokus på olika perspektiv av tillgänglighet och två horisontella arbeten som skapar möjligheter för tillgängliggörandet av staden.
ProjektkoordinatorBRON Innovation AB

Projektsammanfattning

Projektet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030, med fokus på mål 11 om Hållbara städer och samhällen. Projektet tar sig an utmaningen att tillhandahålla information som främjar rörlighet och tillgänglighet till det offentliga rummet.

Begränsningar till det offentliga rummet

Personer med funktionsvariation och pensionärer begränsas på grund av bristande information om framkomlighet på gator, speciellt under vintern, och status på exempelvis hjälpmedel.

Genom sensorer på uppkopplade fordon som t.ex. hemtjänstbilar och färdtjänstfordon samlas data om gator och framkomlighet in, liksom data från ramper och hissar. Genom dataanalys skapas information och rekommendationer som tillgängliggörs via en molntjänst och en mobilapplikation.

Bygger vidare på SMART-projektet

Projektet bygger vidare på SMART-projektet på Mittuniversitetet som forskat på smarta samhällen och utvecklat lösningar för att mäta rörelsemönster i stadskärnor och sensorer i permobiler. Projektet adresserar ett stort problem som Sundsvalls kommun och många andra kommuner nationellt upplever på vintern med besvärligt väglag för gående och andra trafikanter vilket begränsar medborgarnas rörlighet och tillgänglighet till samhället.

Projektet har fokus på smarta IoT-lösningar för att skapa tillgänglighet i samhället, ett starkt konsortium och projektteam, tydlig behovsägare i Sundsvalls kommun, samt fokus på öppet data och aktiviteter för att bjuda in till förbättring och vidareutveckling av plattformen och IoT-tjänsterna.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Snöröjning
IoT för smart snöröjning