IoT Hubb för en dag

Beviljat bidrag:1 370 000 kronor
Löptid:sep 2018 - dec 2018
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
IoT Hubb för en dag
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Målet har varit att med 153 studenter på Berghs och i samarbete med IoT Sverige, skapa innovativa, strategiska, lönsamma samt affärstänkande kommunikationslösningar för långsiktig samhällsnytta. Studenterna har bidragit till att utmana samt katalysera kreativitet genom Berghs innovationsmetodik, kunskap och addera mervärde.
ProjektkoordinatorBerghs school of communications

Projektsammanfattning

Det förväntade resultatet var att förbättra och skapa förutsättningar för hållbar innovationsmetodik med effekt att sätta och stärka IoT Sverige tydligare på den mediala kartan ur ett långsiktigt perspektiv.