Utlysningsprojekt

IoT ekosystemen är komplexa, med många lager och aktörer, allt från IoT produkt- och kommunikationsleverantörer, till molnbaserade IoT plattformar, mjukvaru- och konsultföretag. För att adressera företagens behov av att få vägledning i hur de kan använda IoT i sin verksamhet har analyser av ett antal existerande IoT ekosystem gjorts. Vi har också kompletterat behovsanalysen med enkäter till olika typer av användare. Målet har varit att ta fram ett hjälpmedel för dessa företag, vilket vi gjort via verktyget iotnavigator.se.

Projektpartners

Projektperiod: December 2015 – november 2016

Beviljat stöd: 950 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.