Prototyputvecklingsprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Projektet syftade till att skapa lärande kring ett sådant samarbete, där deltagande parter gemensamt söker lösningar på ett kritisk behov med hjälp av IoT och där kompetens och förmåga till kravställning inför upphandling av IoT-baserade lösningar utvecklas.

Projektpartners

Projektperiod: Oktober 2016 – juni 2017

Beviljat stöd: 853 115 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.