Strategiskt projekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Syftet med detta projekt var att tillhandahålla en samlad överblick av spridningen av IoT i svenska kommuner. I och med detta har vi även identifierat incitamentsstrukturer att anamma IoT, samt kartlagt inom vilka kommunala verksamhetsområden man företrädelsevis valt att satsa på denna typ av teknik. Även pågående IoT-satsningar inom den internationella arenan har studerats i syfte att tillhandahålla goda exempel och inspiration.

Projektet har genom kartläggningen av kommunal IoT-användning givit en samtida bild av hur IoT uppfattas i svenska kommuner vilket skapar ett underlag för att rikta framtida satsningar och åtgärder i syfte att öka upptaget av ny teknik i offentlig sektor.

Projektrapport
Se även övriga omvärldsbevakningsinsatser

Projektperiod: November 2016 – oktober 2017

Beviljat stöd: 525 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.