Gå till innehåll

Omvärldsbevakning kommunal IoT

Beviljat bidrag:1 000 535 kronor
Löptid:nov 2017 - feb 2019
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Internet of things
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med detta projekt var att tillhandahålla en samlad överblick av spridningen av IoT i svenska kommuner. I och med detta har vi även identifierat incitamentsstrukturer att anamma IoT, samt kartlagt inom vilka kommunala verksamhetsområden man företrädelsevis valt att satsa på denna typ av teknik. Även pågående IoT-satsningar inom den internationella arenan har studerats i syfte att tillhandahålla goda exempel och inspiration.
ProjektkoordinatorUmeå universitet - Institutionen för informatik

Projektsammanfattning

Projektet har genom kartläggningen av kommunal IoT-användning givit en samtida bild av hur IoT uppfattas i svenska kommuner vilket skapar ett underlag för att rikta framtida satsningar och åtgärder i syfte att öka upptaget av ny teknik i offentlig sektor.

Projektdokumentation