Prototyputvecklingsprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Robust trådlös kommunikation är ett krav för många IoT-tillämpningar i smarta byggnader. Målet med projektet har varit att ta fram metoder och verktyg för analys och diagnostisering för att kunna öka robustheten i den trådlösa kommunikationen. För att uppnå detta, har vi designat och implementerat ett system för mätning av kvaliteten på nätverket för inomhusmiljöer. Projektet har också gjort flera mätningar i typiska inomhusmiljöer, inklusive vanliga störningskällor, samt skapat metoder som bidrar till ökad robusthet.

Projektpartners

Projektperiod: September 2015-december 2017

Beviljad budget: 2 500 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.