Gå till innehåll

Robusta nätverk för smarta låssystem

Beviljat bidrag:2 500 000 kronor
Löptid:sep 2015 - dec 2017
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
IoT och säkerhet
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Robust trådlös kommunikation är ett krav för många IoT-tillämpningar i smarta byggnader. Målet med projektet har varit att ta fram metoder och verktyg för analys och diagnostisering för att kunna öka robustheten i den trådlösa kommunikationen.
ProjektkoordinatorUppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi

Projektsammanfattning

För att uppnå målet om att öka robustheten i den trådlösa kommunikationen har vi designat och implementerat ett system för mätning av kvaliteten på nätverket för inomhusmiljöer. Projektet har också gjort flera mätningar i typiska inomhusmiljöer, inklusive vanliga störningskällor, samt skapat metoder som bidrar till ökad robusthet.

Resultat och förväntade effekter

Mätsystemet som projektet utvecklar och dessa mätningar utgör nu ett viktigt underlag vid val design och av trådlös teknik i framtida lösningar. Andra resultat som projektet har utvecklat och prövat är metoder för att identifiera vanliga och förväntade störningskällor, inklusive hur andra trådlösa teknologier stör inomhusnätverk. Slutligen har projektet också tagit fram en prototyp som kan identifiera om en problemlänk är drabbad av yttre störningskällor eller är för svag, vilket är viktigt för effektiv felsökning.

Upplägg och genomförande

Projekt har till stor del utgått från mätningar av verkliga trådlösa mesh-nätverk i flera typiska inomhusmiljöer. Dels genom att testa tänkta lösningar i dessa nätverk och dels genom att samla in mätdata om nätets drift, har vi kunnat analysera installationen. Detta har kompletterats med specifika mätningar på olika identifierade problemscenarior, så som kända eller förväntade störningskällor. På detta sätt har därmed nya metoder kunnat tas fram för utvärdering av hur en nätverksinstallation fungerar.