SIO IoT Tweeting machine

Beviljat bidrag:2 000 000 kronor
Löptid:sep 2015 - apr 2017
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
SIO IoT Tweeting machine
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet demonstrerade IoT-funktionalitet för att få rik information från CNC-maskiner och geometriska mätinstrument som koordinatmätmaskiner (CMM) för effektiv beslutsfattande i avancerad detaljtillverkning. Projektet har visat hur internationella standarder såsom STEP-NC, ISO 13399 kan användas för att stödja designprinciper för Industrie 4.0.
ProjektkoordinatorKTH, Institutionen för industriell produktion

Projektsammanfattning

Ett övergripande mål för projektet var att visa hur tillverkande företag kan dra nytt av att använda standarden STEP-NC tillsammans med koncept för Industrie 4.0 och andra utvecklingar. Detta mål har uppnåtts och alla arbetspaket i projektet är genomförda. Ett delmål var att kommersialisera projektresultat och har en sådan aktivitet har initierats.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida.

Läs mer
Relaterade projekt
Plattformar
Standarder
Arbetsgruppen för standarder och plattformar