Gå till innehåll

Solceller IoT

Beviljat bidrag:300 000 kronor
Löptid:jul 2018 - jun 2019
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Klimat och miljö
Solceller
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
För att på ett kostnadseffektivt sätt mäta och visualisera solcellsproduktionen har projektet med hjälp av en egenutvecklad gateway tillsammans med elmätare samlat mätdata från solceller och lägenheter som sedan presenteras i en webbapp. Appens gränssnitt designades utifrån användarnas egna tankar om solel och elförbrukning med syfte att få användaren att förflytta sin elförbrukning till tidpunkter med hög solelsproduktion. Insamlad mätdata lagrades i en molnlösning för att kunna exporteras via API som underlag för nettodebitering.
ProjektkoordinatorUmeå Energi UmeNet AB

Projektsammanfattning

För att på ett kostnadseffektivt sätt mäta och visualisera solcellsproduktionen har projektet med hjälp av en egenutvecklad gateway tillsammans med elmätare samlat mätdata från solceller och lägenheter som sedan presenteras i en webbapp.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet visade att lägenhetsinnehavarna var intresserade av att se när solelen producerades samt deras förbrukning per dag. Visualiseringen av detta gjorde att användarna uppelevde sig ha förflyttat delar av sin elförbrukning till timmar med hög solelproduktion. Genom kostnadseffektiv hårdvara kan intressenterna få kontroll på solcellsproduktionen samt respektive lägenhets förbrukning. Ett dilemma gällande undermätning av solel är hur den skall fördelas mellan de boende i fastigheten, där vi ser skillnad i hur olika föreningar har valt att lösa detta.

Upplägg och genomförande

Att utgå från användarnas behov, istället för från tillgänglig teknik (t ex presentera en stor mängd av den tillgängliga mätdatan) har varit bra, pilotanvändarna upplevde att flera av deras frågeställningar runt energiförbrukningen och produktionen besvarades. Pilothuset är nyproducerat och Svanen-märkt, vilket innebär att de boende har haft ekonomisk möjlighet att köpa nytt, och valt att bo miljövänligt. Detta kan ha påverkat deras ekonomiska och miljömässiga incitament till att använda solel. Ett mer generiskt hus hade kanske givit insikter som går att applicera på fler hus.