Hubb
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Projektet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030, med fokus på mål 11 om Hållbara städer och samhällen. Projektet adresserar utmaningen att tillhandahålla information som främjar rörlighet och tillgänglighet till det offentliga rummet.

Personer med funktionsvariation och pensionärer begränsas på grund av bristande information om framkomlighet på gator, speciellt under vintern, och status på exempelvis hjälpmedel. 

Genom sensorer på uppkopplade fordon som t.ex. hemtjänstbilar och färdtjänstfordon samlas data om gator och framkomlighet in, liksom data från ramper och hissar. Genom dataanalys skapas information och rekommendationer som tillgängliggörs via en molntjänst och en mobilapplikation.

Projektet bygger vidare på SMART-projektet på Mittuniversitetet som forskat på smarta samhällen och utvecklat lösningar för att mäta rörelsemönster i stadskärnor och sensorer i permobiler. Projektet adresserar ett stort problem som Sundsvalls kommun och många andra kommuner nationellt upplever på vintern med besvärligt väglag för gående och andra trafikanter vilket begränsar medborgarnas rörlighet och tillgänglighet till samhället.

Projektet har fokus på smarta IoT-lösningar för att skapa tillgänglighet i samhället, ett starkt konsortium och projektteam, tydlig behovsägare i Sundsvalls kommun, samt fokus på öppet data och aktiviteter för att bjuda in till förbättring och vidareutveckling av plattformen och IoT-tjänsterna.


Mer läsning

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.