Gå till innehåll

Ta ditt projekt utomlands

Ta ditt projekt utomlands

Vi vill arbeta strategiskt med att öka kännedomen och synligheten av IoT Sverige ur ett internationellt perspektiv.

Internationalisering 

Vi vill samverka med andra aktörer som finns inom IoT men också runt omkring oss allt för att göra vad vi kan för att öka kunskapen om IoT och dess nyttiggörande. Redan idag finns samarbeten med flera andra aktörer som går att utöka till att också omfatta internationellt arbete.

Det finns flera olika sätt att ta del av IoT Sveriges internationaliseringsarbete. När IoT Sverige deltar i olika internationella event och möten vill vi berätta om de fantastiska innovativa IoT-projekt som bedrivs i svensk offentlig sektor. Vi letar alltid efter goda exempel som vi kan belysa internationellt. 

Representera IoT Sverige eller ditt projekt internationellt

IoT Sverige och representanter för våra projekt sitter ibland också i en del arbetsgrupper och styrelser internationellt. Vi vill gärna återrapportera vad som händer i dessa nätverk så att fler kan ta del av informationen. Om du eller något i ditt projekt har internationella uppdrag inom IoT-relaterade delar så återkoppla detta gärna till oss så lägger vi till det på vår lista att bevaka. 

Omvärldsbevakning

Har du koll på intressanta initiativ, rapporter, projekt eller annat inom IoT utanför Sverige som fler skulle kunna vara intresserade av? Hör av dig till oss så kan vi ta med det i vår kommunikation. 

LinkedIn – internationell sida

På vår internationella sida på LinkedIn skriver vi på engelska om vårt internationaliseringsarbete, följ oss gärna där. 

Engelsk webb

Vi har en webb på engelska, besök den här.

Kontakta oss

Är du intresserad av att ta ditt projekt utomlands? Kanske behöver du bolla idéer kring eventuella samarbeten eller internationella events. Ta kontakt med IoT Sveriges medarbetare Magnus Fransson som arbetar med internationalisering.

 

Internationaliseringsansvarig