Gå till innehåll

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Den här sidan är en tillgänglighetsredogörelse och beskriver hur IoT Sveriges webbplats, iotsverige.se, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida.

Den här texten beskriver hur iotsverige.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från iotsverige.se i något annat format, kontakta oss på IoT Sverige via info@iotsverige.se.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till maria.bergenheim@iotsverige.se 
Ring 018-471 19 33 (Maria Bergenheim, kommunikatör)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

  • Det finns äldre pdf:er på denna webbplats som inte fullt ut är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns äldre videor som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det kan finnas rubriker och ingresser som inte följer standarderna enligt H1, H2, H3.
  • Det kan finnas bilder som saknar beskrivningar för att underlätta för personer med synnedsättningar.

Hur vi testat webbplatsen

Mediaföretaget Mina Bästa Polare har gjort en tillgänglighetsanalys av webbplatsen och därefter åtgärdat de brister som de hittade. Åtgärderna slutfördes under juli månad 2024. Vi arbetar löpande med att förbättra och tillgängliggöra vår webbplats.

IoT Sveriges webbplats iotsverige.se publicerades i april 2022.
Denna redogörelse uppdaterades 2024-07-06