2021
2020
2019
2018

18 november, 2021 klockan 9:00 - 18 november, 2021 klockan 12:00

Om 28 dagar

Årskonferens 2021 – fokus på samtal och diskussion

Varmt välkommen till IoT Sveriges årskonferens 2021. Konferensen hålls i digitalt format den 18 november under en fullspäckad förmiddag.

Den 18 november träffas vi under en förmiddag där fokus kommer att ligga på det goda samtalet och erfarenhetsutbyte. Även en stor portion inspiration hoppas vi! Men innan vi ses vill vi att du som deltar ska ta del av ett förinspelat videomaterial. En vecka innan konferensen läggs videomaterialet ut på denna sida (se längre ned).

Anmäl dig här

Anmäl dig till IoT Sveriges årskonferens genom att klicka på knappen och fylla i anmälningsformuläret. Anmälan är öppen ända fram till den 17 november.

Vi ser fram emot en givande förmiddag med spännande perspektiv och diskussioner om hur sakernas internet kan bidra till att skapa samhällsnytta.

Program

09:00 – 09:15 Introduktion (programkontoret)
09:15 – 10:00 Keynote (inspirationstalare)
10:00 – 10:15 Paus
10:15 – 11:15 Parallella workshops, deltagare väljer en av följande:

 • Standarder och plattformar
 • Säkerhet och IoT
 • IoT Hubb skola
 • Upphandling och införande av IoT
 • Vilken kompetens behövs för lyckade IoT-projekt?
 • IoT Sveriges innovationsagenda och effektlogik
 • IoT och mobilitet

11:15 – 11:20 Paus
11:20 – 12:00 Sammanfattning och avslut


Videomaterial – läggs ut den 11 november

Här kommer videopresentationer att läggas ut en vecka innan årskonferensen. Videomaterialet ligger till grund för de sju parallella workshopparna under själva konferensdagen den 18 november.

Standarder och plattformar

Arbetsgruppen standarder och plattformar är inne på sitt andra verksamhetsår. I workshopen får du träffa arbetsgruppen och diskutera aktuella frågor, bland annat hur standarder kan bidra till ökade möjligheter både nationellt och internationellt. Det blir samtal om både det som händer i närtid och i framtid.

Upphandling och införande av IoT

Kartläggning av användarbehov, kontinuerlig dialog med marknaden och upphandling på rätt sätt är några viktiga aspekter för att skapa värde genom IoT. Nu finns en rykande färsk nationell vägledning/process som beskriver flödet från behov till implementerad IoT-tjänst. Upphandlar vi som vi alltid har gjort eller planerar vi för innovation och förnyelse? I denna workshop diskuteras förutsättningar för att lyckas med IoT.

IoT och mobilitet

IoT-baserad data är en möjliggörare för framtidens mobilitet i våra samhällen. Data kan nyttjas både i planering och i skapandet av nya innovativa tjänster. I workshopen får du möta aktörer med ett intresse för mobilitet. Diskussionerna är framåtblickande och utgår från verkliga exempel.

Säkerhet och IoT

Cybersäkerhet är helt avgörande i arbetet med IoT. I workshopen är fokus på såväl utmaningar som möjligheter. Hur kan du som aktör och organisation samverka kring cybersäkerhet? Hur ser kunskapsläget ut inom området i Sverige och vilka nätverk och arenor driver utvecklingen framåt. Vad kan ett svenskt deltagande i IoT Security Foundation innebära?

Vilken kompetens krävs för lyckade IoT-projekt? 

Digitalisering och IoT är i allra högsta grad en HR-fråga. Kompetens och ledarskap är kritiska faktorer för att lyckas med IoT. Vilka roller och vilken kompetens behövs för att hantera IoT? Vad är strategiskt att kunna? Hur säkerställer organisationer att rätt kompetens är på plats?

IoT Hubb skola

Skola utgör en stor och viktig del av offentlig sektor. I workshopen får du möta vår IoT Hubb skola. Hubben har genomfört ett flertal innovationsprojekt, genererat ny kunskap och inspirerat fler att delta i utvecklingen. Det finns mycket kvar att göra inom skolvärlden och förhoppningsvis vill du vara med och bidra!

IoT Sveriges innovationsagenda

IoT Sverige har tagit fram ett förslag till en reviderad version av den strategiska innovationsagenda som ligger till grund för programmet. Den 18 november önskar vi alla intresserade varmt välkomna att diskutera innehållet och komma med synpunkter på förslaget. Den strategiska agendan kommer att justeras utifrån diskussionerna och därefter antas av programmets styrelse.

12 november, 2021 klockan 9:30 - 12 november, 2021 klockan 16:00

Om 22 dagar

Seminarium med fokus på IoT och välfärdsplattformar

SKR arrangerar ett seminarium med leverantörsdialog om välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice inom projektet Beställarnätverk & Vägledning Framtidens Samhällen.

Beställarnätverk Vägledning Framtidens Samhällen bjuder in till leverantörsdialog inom IoT för att dela behov, kunskap och erfarenheter av välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice. Sveriges kommuner och regioner har behov av robusta IoT-tjänster baserat på stabil, flexibel och säker datainfrastruktur som möjliggör högkvalitativ och anpassad bästa tjänstenytta för varje enskild medborgare.

Genom dialogen vill beställarnätverket stimulera till lösningar som möter kommunala och regionala verksamheters behov men också ta del av marknadens kunskap och innovativa förmåga för att på sikt genomföra träffsäkra upphandlingar. Vi tror att gemensamt arbete gynnar såväl beställare som marknadens aktörer!

Läs mer och anmäl dig kostnadsfritt här (till SKRs webbsida)

28 oktober, 2021 klockan 13:00 - 28 oktober, 2021 klockan 15:00

Om 7 dagar

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-14:30
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

26 oktober, 2021 klockan 13:00 - 26 oktober, 2021 klockan 15:00

Om 5 dagar

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-14:30
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

26 oktober, 2021 klockan 13:00 - 26 oktober, 2021 klockan 14:30

Om 5 dagar

Workshop om upphandlingar: Så kan innovationer komma till nytta

I den här digitala workshoppen kommer experter från Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och PRV att presentera bland annat:

 • För att innovationer ska bli implementerade i offentligheten behöver de upphandlas. Vad ska man tänka på som innovativt projekt som underlättar en framtida konkurrensutsättning?
 • Varför ska du tänka på att ta med upphandlingskompetens tidigt?
 • Vilka konsekvenser kan det blir om man inte tänker på en framtida upphandling?
 • Och såklart inspiration till nya möjligheter!
 • Du får också en bra överblick på vad är immateriella rättigheter och hur det kan komma att påverka ett framtida köp.

Deltagarna i workshoppen kommer att ges tillfälle att reflektera över och diskutera kring de presentationer som ges.

Workshoppen riktar sig till både innovativa projekt och innovatörer som har produkter, tjänster eller metoder som skulle kunna komma till nytta i offentlig sektor men också upphandlare som ska ge stöd till innovationsprojekt. Jobbar ni i samma projekt har ni nytta av att lyssna ihop.

Workshopparna kommer att ges vid tre tillfällen. De är digitala. Max 20 deltagare per tillfälle.

14 okt, 13-14.30
18 okt, 13-14.30
26 okt, 13-14.30

Bakom workshoppen står Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, PRV och de strategiska innovationsprogrammen Swelife, Medtech4Health, Bioinnovation, Re:source, InfraSweden 2030 och IoT Sverige.

Anmälan

Anmälan via Swelifes hemsida

26 oktober, 2021 klockan 12:00 - 26 oktober, 2021 klockan 13:00

Om 5 dagar

UppTalk Weekly panelsamtal: Internet of Things – snillrika prylar för smartare liv

Teknik som samlar information och pratar med annan teknik finns i allas vardag, hemma och på jobbet. Detta kallas ”Internet of Things” och bidrar med både möjligheter och utmaningar. I detta panelsamtal pratar vi om vad smart teknik är, hur människa och maskin påverkar varandra och hur företag och forskning bidrar till smarta hållbara maskiner med människan i fokus.

IoT Sverige har arbetat tillsammans med UppTech, en del av Uppsala universitet som jobbar med populärvetenskap, med att presentera temat IoT i en paneldebatt i serien UppTalk.

Läs mer.

22 oktober, 2021 klockan 9:00 - 22 oktober, 2021 klockan 10:00

Om 1 dag

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-14:30
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

19 oktober, 2021 klockan 13:00 - 19 oktober, 2021 klockan 15:00

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-15
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

18 oktober, 2021 klockan 13:00 - 18 oktober, 2021 klockan 14:30

Workshop om upphandlingar: Så kan innovationer komma till nytta

I den här digitala workshoppen kommer experter från Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och PRV att presentera bland annat:

 • För att innovationer ska bli implementerade i offentligheten behöver de upphandlas. Vad ska man tänka på som innovativt projekt som underlättar en framtida konkurrensutsättning?
 • Varför ska du tänka på att ta med upphandlingskompetens tidigt?
 • Vilka konsekvenser kan det blir om man inte tänker på en framtida upphandling?
 • Och såklart inspiration till nya möjligheter!
 • Du får också en bra överblick på vad är immateriella rättigheter och hur det kan komma att påverka ett framtida köp.

Deltagarna i workshoppen kommer att ges tillfälle att reflektera över och diskutera kring de presentationer som ges.

Workshoppen riktar sig till både innovativa projekt och innovatörer som har produkter, tjänster eller metoder som skulle kunna komma till nytta i offentlig sektor men också upphandlare som ska ge stöd till innovationsprojekt. Jobbar ni i samma projekt har ni nytta av att lyssna ihop.

Workshopparna kommer att ges vid tre tillfällen. De är digitala. Max 20 deltagare per tillfälle.

14 okt, 13-14.30
18 okt, 13-14.30
26 okt, 13-14.30

Bakom workshoppen står Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, PRV och de strategiska innovationsprogrammen Swelife, Medtech4Health, Bioinnovation, Re:source, InfraSweden 2030 och IoT Sverige.

Anmälan

Anmälan via Swelifes hemsida

15 oktober, 2021 klockan 9:00 - 15 oktober, 2021 klockan 10:00

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-15
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

14 oktober, 2021 klockan 13:00 - 14 oktober, 2021 klockan 14:30

Workshop om upphandlingar: Så kan innovationer komma till nytta

I den här digitala workshoppen kommer experter från Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och PRV att presentera bland annat:

 • För att innovationer ska bli implementerade i offentligheten behöver de upphandlas. Vad ska man tänka på som innovativt projekt som underlättar en framtida konkurrensutsättning?
 • Varför ska du tänka på att ta med upphandlingskompetens tidigt?
 • Vilka konsekvenser kan det blir om man inte tänker på en framtida upphandling?
 • Och såklart inspiration till nya möjligheter!
 • Du får också en bra överblick på vad är immateriella rättigheter och hur det kan komma att påverka ett framtida köp.

Deltagarna i workshoppen kommer att ges tillfälle att reflektera över och diskutera kring de presentationer som ges.

Workshoppen riktar sig till både innovativa projekt och innovatörer som har produkter, tjänster eller metoder som skulle kunna komma till nytta i offentlig sektor men också upphandlare som ska ge stöd till innovationsprojekt. Jobbar ni i samma projekt har ni nytta av att lyssna ihop.

Workshopparna kommer att ges vid tre tillfällen. De är digitala. Max 20 deltagare per tillfälle.

14 okt, 13-14.30
18 okt, 13-14.30
26 okt, 13-14.30

Bakom workshoppen står Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, PRV och de strategiska innovationsprogrammen Swelife, Medtech4Health, Bioinnovation, Re:source, InfraSweden 2030 och IoT Sverige.

Anmälan

Anmälan via Swelifes hemsida

12 oktober, 2021 klockan 13:00 - 12 oktober, 2021 klockan 15:00

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-15
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

7 oktober, 2021 klockan 13:00 - 7 oktober, 2021 klockan 15:00

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-15
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

26 augusti, 2021 klockan 14:00 - 26 augusti, 2021 klockan 15:00

Informationsmöte om IoT Sveriges utlysning 2021

Välkommen att delta på ett informationsmöte om årets utlysning.

IoT Sverige vill skapa samhällsnytta genom att öka användningen av IoT i offentlig sektor. Vi vill vi få fler kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data, som till exempel realtidsdata eller strömmande data.

I detta informationsmöte kommer vi att berätta mer om vår utlysning och hur ansökningsprocessen går till. Vi kommer även att tipsa om potentiella samarbetspartners och prata om vikten av att hitta hållbara samverkansformer, något som är A och O för att få till ett lyckat projekt.

Mötet har ägt rum – här finns inspelning av presentationen

Här kan du titta på en inspelning från vårt informationsmöte om IoT Sveriges utlysning för 2021.

Datum och tid

Datum: 26 augusti
Tid: 14:00 – 15:00

Vi berättar allt du behöver veta om årets utlysning!

30 juni, 2021 klockan 14:00 - 30 juni, 2021 klockan 14:45

Förutsättningar för IoT – fiberinfrastruktur i Jämtland Härjedalen och Sverige

Vilka tekniska förutsättningar behövs för att IoT-lösningar ska kunna användas i en större utsträckning i samhället och inom vården? Hur är status på utbyggnaden av fiberinfrastruktur i Jämtland Härjedalen? Och hur ser det ut i resten av Sverige?

Mer information samt anmälan hittar du här.

10 juni, 2021 klockan 10:00 - 10 juni, 2021 klockan 15:00

Smartare Elektroniksystem håller nätverksdag med matchmaking

IoT Sveriges syskon-program Smartare Elektroniksystem håller nätverksdag med matchmaking den 10 juni.

Läs och mer och anmälan.

9 juni, 2021 klockan 14:00 - 9 juni, 2021 klockan 14:45

IoT och ehälsa – mellan vardag och vård

Vilken nytta kan vården ha av IoT och vilka utmaningar innebär det? Denna inspirationsföreläsning tar avstamp i den svenska ehälsovisionen och diskuterar vilken roll IoT kan ta för att nå målen. Tekniken möjliggör en förändrad distribution av vårdtjänster och tillgång till mer data förväntas ge bättre underlag för beslut och med förhoppningar om en mer tillgänglig och kostnadseffektiv vård. Mer info och anmälan.

Detta event stöds av IoT Sverige samt utförs med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

26 maj, 2021 klockan 14:00 - 26 maj, 2021 klockan 15:00

Internet of Things (sakernas internet: Nuet och framtiden

Vad är egentligen sakernas internet? Hur och varför behöver saker vara uppkopplade för att underlätta vår vardag?Välkommen på en digital inspirationsföreläsning i samarbete med Umeå universitet, Internet of Things (IoT) Sverige och E-hälsocentrum i Jämtland/Härjedalen. Anmäl dig här.

8 oktober, 2020 klockan 10:00 - 8 oktober, 2020 klockan 15:00

IoT Sveriges årskonferens 2020 – IoT Studio Talks och Workshops!

Välkommen att delta i IoT Sveriges digitala årskonferens 8 oktober 2020. Där ser vi fram emot att få dela programmets resultat och erfarenheter i dialog och samverkan med er. Vi tar med oss förra årets fysiska gemenskap in i den digitala världen, och tror att vi med detta kan inkludera ännu fler i vår IoT community.

Vi genomför årskonferensen digitalt från Uppsala – med först IoT Studio Talks kl 10-12, och på eftermiddagen kl 13-15 IoT Studio Workshops.  Årskonferensen är kostnadsfri!

Ni kommer att under förmiddagens IoT Studio Talks möta vår styrelse som samtalar om nytta och möjligheter med IoT i offentlig sektor. Och ni kommer få ta del av presentationer från flera av våra innovationsprojekt – i resultat och lärande. 

Under IoT Studio Talks på förmiddagen har vi också med oss Uppsala-profilen Jacke Sjödin. Han sitter med oss i studion och avrundar med ett härligt IoT-rim på vers som vi alla kan ta med oss. 

På eftermiddagen går vi in i mer konkreta workshops IoT Studio Workshops utifrån förmiddagens presentationer från flera av våra innovationsprojekt och några av de strategiska projekt/arbetsgrupper vi driver/drivit.  

Programmet för dagen:

Kl 10-12 IoT Studio Talks

Programkontoret välkomnar

Samtal: ”Nytta och möjligheter med IoT i offentlig sektor – strategiskt fokus!

Deltagare från vår styrelse:
Samtalsledare: Camilla Wallander, VD Berghs School of Communication
Peter von Wrycza, Forskningschef IoT, Ericsson
Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör Västerås Stad
Azadeh Lithammer, Digitaliseringsstrateg Region Skåne

Projektpresentationer ”Resultat med IoT för samhällsnytta – några goda exempel”
Luft- och vattenövervakning med IoT – LoV-IoT
Smarta fastighetstjänster med IoT
IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv – FOSF
Smarta offentliga miljöer med IoT – SOMII

Programkontoret summerar

Jacke Sjödin sammanfattar sina intryck från förmiddagen – ett IoT-rim på vers

Kl 13-15 IoT Studio Workshops

Programkontoret inleder

Parallella sessioner – presentationer från projekt och från strategiska projekt och arbetsgrupper

Kl 13-14

Arbetsgruppen för standarder och plattformar
Affärsmodeller för IoT-data
Luft- och vattenövervakning med IoT – LoV-IoT
Smarta fastighetstjänster med IoT

Kl 14-15

Arbetsgruppen för IoT och säkerhet
Internationalisering
Vägledning för upphandling och införande av IoT & välfärdsteknik
IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv – FOSF
Smarta offentliga miljöer med IoT – SOMII

Programkontoret summerar och avslutar.

Här får du en tillbakablick till förra årets fullsatta årskonferens. Låt oss göra fullt hus digitalt 2020!

Varmt välkomna delta i 2020-års digitala konferens IoT Studio Talks och Workshops 8 oktober!

4 maj, 2020 klockan 8:00 - 30 september, 2020 klockan 14:00

Öppen utlysning – IoT Sverige

Välkommen att söka bidrag till innovationsprojekt inom ramen för IoT Sveriges 8:e utlysning! Vi söker dig som vill bidra till ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? Besök vår sida Så skriver du en bra ansökan eller ta kontakt med programkontoret.

2 juni, 2020 klockan 9:00 - 24 september, 2020 klockan 10:00

Öppen drop-in utlysningsrådgivning

Varje tisdag och torsdag kl 9-10 i perioderna 2 juni-2 juli samt 11 augusti-24 september 2020, har programkontoret öppet för drop-in utlysningsrådgivning via Zoom.
Läs mer här om hur du ansluter till mötet.

Besök gärna även vår utlysningsguide-sida för att se om du hittar svar på dina frågor.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbsida

5 juni, 2020 klockan 13:00 - 5 juni, 2020 klockan 15:00

Styrelsemöte #47 IoT Sverige

IoT Sveriges styrelse sammanträder 6-8 gånger per år.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Ta kontakt med någon av ledamöterna i styrelsen eller valberedningen eller någon på programkontoret!

26 maj, 2020 klockan 8:30 - 27 maj, 2020 klockan 16:00

6-årsutvärdering, platsbesök

Under 2020 genomgår IoT Sverige en 6-årsutvärdering, tillsammans med ytterligare fem strategiska innovationsprogram (SIPar) som påbörjades under 2014. Utvärderingen ska ligga till grund för beslut om fortsatt finansieringen av programmet för perioden 2021-2023.

Utvärderingen genomförs av Faugert & Co i samarbete med Sweco Society på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utfallet presenteras i december 2020.

Under 2019 genomfördes 6-årsutvärdering av de fem SIParna som påbörjades 2013.

19 maj, 2020 klockan 9:00 - 19 maj, 2020 klockan 9:50

Informationsmöte 19 maj, IoT Sveriges utlysning

Informationsmöte om IoT Sveriges pågående utlysning för Innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

Utlysningen är öppen 4 maj – 30 september 2020.


Vid mötet presenterade programledningen utlysningens syfte och förväntade resultat, krav på deltagande aktörer mm. Även handläggare från Vinnova deltog. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor via anmälningsformuläret på förhand, samt i chatten under mötet.

Videoinspelning av informationsmötet 19 maj 2020

Mer information om utlysningen hittar du på utlysningens webbsida hos Vinnova. Se även IoT Sveriges sidor Så skriver du en bra ansökan samt Utlysningsguide våren 2020.

Mötet genomfördes via mötesverktyget Zoom och spelades in för att kunna ses i efterhand. Mer information om hur du ansluter till ett Zoom-möte finns här.

OBS! Vi använder Uppsala universitets Zoom-installation via Sunet, som skiljer sig från den publika Zoom-lösningen Zoom Cloud. Mer information om Zoom och säkerhet hittar du här.

Frågor och anmälan

Deltagarna hade möjlighet att anmäla sig för att få ett mail med möteslänken eller ställa en fråga innan mötet.

10 oktober, 2019 klockan 9:00 - 10 oktober, 2019 klockan 16:00

Årskonferens 2019

Den 10:e oktober hölls IoT Sveriges årskonferens i Humanistiska teatern, på Uppsala universitet. Över 120 personer från offentlig sektor, näringsliv, akademi, institut, innovationssystem och politiken samlades och diskuterades hur sakernas internet kan skapa nytta i offentlig sektor och hur vi tillsammans skapar ett bättre lite för alla i en sammankopplad värld.

Petra Sundström, Sandvik – styrelseordförande IoT Sverige

Fredrik Hallgren, IVL – projektpart i LoV-IoT
Jonas Ek, RISE – projektledare för Arena för test av välfärdsteknik

Här nedan kan du ta del av de presentationer som visades under dagen. 


IoT Sveriges styrelseordförande Petra Sundström och programledning önskade välkommen och presenterade programmets strategi och fokus framåt. 

Ladda ner presentation i pdf.


Våra fyra inbjudna talare presenterade vart sitt perspektiv på hur vi kan skapa ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld och därefter bjöds alla in till ett öppet samtal.


På eftermiddagen var det knytkonferens och det bildades sju grupper på följande teman:

 • Affärsmodeller för data
 • Internationalisering
 • IoT för SNABB!! klimatomställning
 • Juridik och policy
 • Samverkan på riktigt
 • Standarder, teknisk plattform
 • Säkerhet


Alla deltagande företag och organisationer fick möjlighet att presentera sig i ett bildspel som visades i foajén.

Dagen avslutades med middag på Norrlands nation.

IoT Sverige tackar alla deltagare för deras bidrag till en intressant och lärorik dag, och ett litet steg närmare ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld!

Hälsningar programledningen Ulrika, Jin och Olle

24 oktober, 2018 klockan 10:00 - 24 oktober, 2018 klockan 14:00

IoT Sveriges årskonferens 2018

Filmer och presentationer från årskonferensen

För er som inte kunde delta eller för er som deltog men vill se igen – här hittar du dels de båda websändningarna, men också våra IoT-hubbars PowerPoint-presentationer och de filmer som några av IoT-hubbarna deltog med. Först de två filmer som producerades.

Presentation av IoT Sveriges verksamhet och IoT Sveriges projekt

Programchef Jin Moen.

“Radikal samhällsnytta – så får du effekt av din IoT-satsning”

Inspirationsföreläsning med Elin Ankerblad, Doberman.

Presentationer av IoT-hubbarna

Kommer snart! Finns tills dess på vår gamla webb.

3 juli, 2018 klockan 8:00 - 3 juli, 2018 klockan 9:00

Almedalen 2018

Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet? Kan vi uppnå både och med hjälp av IoT?

Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23

IoT Sveriges seminarium i Almedalen 2018

När sakernas internet (Internet of Things, IoT) i allt högre grad kommer till användning i samhället väcks ofta frågor kring hantering av personlig integritet. Men IoT kan också bidra till upplevd trygghet och faktisk säkerhet. Hur säkerställer vi att både nytta och säkerhet är tillräckligt bra?

Sverige har som mål att blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Då behöver vi även bli världsledande på att dra nytta av möjligheterna med IoT. Redan i dag lever vi i ett samhälle där fler och fler saker, såväl som människor och tjänster, är utrustade med sensorer, är uppkopplade och lämnar ifrån sig information som kan samlas in, bearbetas och presenteras. Utvecklingen går snabbt framåt och ofta ställs det frågetecken om bibehållande av personlig integritet och säkerhet. Men hur ser vi på den nytta som IoT-lösningar kan bidra med i samhället i förhållande till riskerna? Kan ökad fysisk trygghet överskugga eventuella farhågor? Eller finns det ingen anledning till oro alls? Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige fokuserar på att skapa förutsättningar för samhällsnyttig IoT som syns, skalar och skapar tillväxt. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Medverkande

 • Loth Hammar, Moderator
 • Jin Moen, Programchef, IoT Sverige
 • Petra Liuski, Projektledare IoT i vård och omsorg, Skellefteå kommun
 • Markus Bylund, Strategichef it och digitalisering, Uppsala kommun
 • Mats Björk, Digital Strateg, Esatto
 • Bengt Simonsson, Användarföreningen för välfärdsteknologi

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.