IoT Sveriges årskonferens 2020 – se i efterhand och textad!

Den 8 oktober 2020, kl 10-15 sände vi live från vår studio i Uppsala. Du kan ta del av sändningen här. Nu uppdelad i två delar. Och textade.

Nedan var programmet för vår årskonferens 2020.

Program kl 10-12

IoT Studio Talks

Programledningen välkomnar

Nytta och möjligheter med IoT i offentlig sektor”

Strategiskt samtal med styrelsen:

 • Camilla Wallander, VD, Berghs School of Communication
 • Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör, Västerås stad
 • Azadeh Lithammer, Digitaliseringsstrateg, Region Skåne
 • Peter von Wrycza, Forskningschef IoT, Ericsson
”Resultat med IoT för samhällsnytta – några goda exempel”

Projektpresentationer:

 • IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv – FOSF, Östersund och Åre
 • Smarta offentliga miljöer med IoT – SOM II, Lund och Malmö
 • Smarta fastighetstjänster med IoT, Umeå
 • Luft- och vattenövervakning med IoT – LoV-IoT, Göteborg
Sammanfattning – IoT-rim på vers

Programledningen och Jacke Sjödin sammanfattar sina intryck från förmiddagen.

Program kl 13-15

IoT Studio Workshops

Två sessioner med flera parallella workshops. Välj den du är mest intresserad av. Samtliga workshops kommer att spelas in, sammanfattas och spridas efter konferensen.

Länk till mötesrummen (Zoom) finns längre ner på sidan!

 • Kl 13:00 – Introduktion till WS session #1
 • Kl 14:00 – Introduktion till WS session #2
 • Kl 14:45 – Gemensam sammanfattning och nästa steg
 • Kl 15:00 – Tack för i dag!

Följ sändningen här

(Om sändningen inte visas, försök här istället.)


Mötesrum för workshops (Zoom)

UPPDATERING: Vi beklagar tekniskt strul med några av rummen! Hoppas ni kan hitta ett annat för tillfället. Vi bjuder in till nya samtal längre fram!

Klicka på workshopens titel för att komma till mötesrummet. Rummen är endast öppna den 8 oktober!

OBS! Workshopen kommer att spelas in i syfte att innehållet ska kunna sammanfattas och spridas av IoT Sverige. Inspelningen kommer inte att publiceras i sin helhet. Genom att ansluta till mötesrummet godkänner du detta.

Session #1 – Kl 13:15-13:55


Standarder och plattformar

Arbetsgruppen för standarder och plattformar presenterar sitt arbete och steg vidare för hur standarder och plattformar för IoT kan utvecklas och etableras.


Affärsmodeller för IoT-data

OBS – workshoppen flyttas till kl 14:00 pga tekniska problem. Vi ber så mycket om ursäkt för besväret!

IoT Data is an important strategic resource when addressing the challenges of sustainable development. Far too often, the lack of business models is described as one of the barriers to accessing and utilizing data in the public sector. This creates unnecessary barriers that prevent IoT data from contributing to a better life in an interconnected world. More here!


Luft- och vattenövervakning med IoT

I dagens städer utsätts människor och natur för halter av föroreningar i både luft och dagvatten. Ibland är föroreningarna över de internationellt satta gränsvärdena. Trafik och stora byggprojekt under byggtiden i staden kan sprida partiklar och kvävedioxid, som påverkar hälsan negativt. Särskilt för barn och personer med luftvägsbesvär. Luft- och vattenövervakning – Internet of things (LoV-IoT) är ett innovationsprojekt som tar sig an problemen på flera olika sätt. Läs mer här!


Smarta fastighetstjänster med IoT

Detta projekt adresserar utmaningen att förvalta och modernisera gamla fastigheter genom digitalisering för att optimera drift, underhåll och användningen av offentliga lokaler. Genom sensorer som samlar data om den faktiska verksamheten i lokalerna kommer projektet bidra till nya fastighetstjänster inom området sakernas internet (Internet-of-Things, IoT) för offentliga verksamheter. Läs mer här!


Session #2 – Kl 14:05-14:45


IoT och säkerhet

Arbetsgruppen för IoT och säkerhet presenterar sitt arbete samt arbetet med att etablera ett svenskt ”chapter” av IoT Security Foundation.


Internationalisering – INSTÄLLD pga teknikstrul

I denna workshop tar vi utgångspunkt i projektet Innovationsplattform och samarbetsyta för hubbar till Latinamerika och deras arbete med att utbyta erfarenheter kring IoT-lösningar med aktörer i Santiago de Chile.


Upphandling och införande av IoT och välfärdsteknik – INSTÄLLD pga teknikstrul

Hur kan offentlig sektor agera innovativt vid upphandling och införande av IoT och Välfärdsteknik? Pågående projekt kommer att presenteras från Sverige kommuner och regioner och RISE. Kom och delta i vårat samtal och berätta om era erfarenheter, utmaningar och önskemål. Välkomna!


IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv – INSTÄLLD pga teknikstrul

Att folk rör sig allt mindre är ett av våra största samhällsproblem och leder till olika former av vällevnadssjukdomar och ökade kostnader för samhället. Det är en stor utmaning för regioner och kommuner att finna åtgärder för de invånare som inte uppnår rekommenderad fysisk aktivitet, med hjälp av IoT. Ta del av vårt projekt och dela erfarenheter!


Smarta offentliga miljöer

Smarta offentliga miljöer är ett projekt som Lunds kommun genomför i samarbete med Malmö stad och många företag. Tanken är att uppkopplade sensorer och prylar kan spela en viktig roll i skapandet av nya typer av lösningar samtidigt som det ger möjlighet till ökad företagsamhet. Läs mer här!


Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.