Pil Tillbaka till kalendarium

IoT och ehälsa – mellan vardag och vård

9 juni, 2021 klockan 14:00 14:45

Online

Vilken nytta kan vården ha av IoT och vilka utmaningar innebär det? Denna inspirationsföreläsning tar avstamp i den svenska ehälsovisionen och diskuterar vilken roll IoT kan ta för att nå målen. Tekniken möjliggör en förändrad distribution av vårdtjänster och tillgång till mer data förväntas ge bättre underlag för beslut och med förhoppningar om en mer tillgänglig och kostnadseffektiv vård. Mer info och anmälan.

Detta event stöds av IoT Sverige samt utförs med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.