Pil Tillbaka till kalendarium

Seminarium med fokus på IoT och välfärdsplattformar

12 november, 2021 klockan 9:30 16:00

Online

SKR arrangerar ett seminarium med leverantörsdialog om välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice inom projektet Beställarnätverk & Vägledning Framtidens Samhällen.

Beställarnätverk Vägledning Framtidens Samhällen bjuder in till leverantörsdialog inom IoT för att dela behov, kunskap och erfarenheter av välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice. Sveriges kommuner och regioner har behov av robusta IoT-tjänster baserat på stabil, flexibel och säker datainfrastruktur som möjliggör högkvalitativ och anpassad bästa tjänstenytta för varje enskild medborgare.

Genom dialogen vill beställarnätverket stimulera till lösningar som möter kommunala och regionala verksamheters behov men också ta del av marknadens kunskap och innovativa förmåga för att på sikt genomföra träffsäkra upphandlingar. Vi tror att gemensamt arbete gynnar såväl beställare som marknadens aktörer!

Läs mer och anmäl dig kostnadsfritt här (till SKRs webbsida)

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.