tillbaka
Årskonferens
IoT Forum
Online
27 okt 2022
kl: 09:00 - 12:00

Årskonferens 2022

Årskonferens 2022

IoT Sveriges årskonferens 2022 är avslutad. Eventet sändes direkt och på denna sida kommer en inspelad version att delas. 

Eventet hölls i digitalt format för att nå ut brett. 

Se inspelning av årskonferensen

IoT Sveriges årskonferens 2022 (YouTube)

Årskonferens 2022 IoT Sverige
Olle Bergdahl samtalar om cybersäkerhet med Ebba Ljungdahl och Thomas Nilsson från Certezza.

Cybersäkerhet – högaktuellt tema

Ett av årets teman är cybersäkerhet. Ett högaktuellt ämne som berör alla såväl privatpersoner som näringsliv och offentlig sektor. Vi tar upp cybersäkerhet kopplat till IoT-projekt inom offentlig sektor. Hur ser hotbilden ut? Hur skyddar sig kommuner och regioner mot potentiella attacker? Kan hot om attacker hämma innovation och utveckling?

Implementering av IoT

Det andra temat handlar om implementering av IoT i offentlig sektor. Allt fler kommuner och regioner använder dagligen IoT i olika utsträckning i sina verksamheter. Hur ligger vi till i Sverige idag? Vad finns det för möjliggörande och hindrande faktorer? Varför går det så långsamt? Vad finns det för vägledningar och andra best practice som kommuner och regioner kan ha nytta av?

Gästtalare och deltagare i panelsamtal

Nedan listas gästtalare och deltagare i panelsamtalen som kommer att äga rum under IoT Sveriges årskonferens. 

 

Thomas Nilsson, Certezza

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson är medgrundare till det oberoende informations och cybersäkerhetsföretaget Certezza.

 

Ebba Ljungdahl, Certezza

Ebba Ljungdahl

Ebba Ljungdahl är jurist på Certezza. Hon arbetar med säkerhetsskydd, NIS, dataskydd och OSL ur ett informations- och cybersäkerhetsperspektiv.

 

Karin Winberg Eskilstuna kommun

Karin Winberg

Kommunstrateg för informationssäkerhet på Eskilstuna kommun. Karin har mångårig erfarenhet av information-/it- och cybersäkerhet, internrevision, risk & compliance både från offentlig sektor och näringsliv.

 

Tobias Ander, Örebro kommun

Tobias Ander

Tobias Ander är CISO på Örebro kommun och har mer än 20 års erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Han har tidigare varit CISO på Transportstyrelsen och arbetar idag aktivt med frågor kring ledning och styrning.

 

Klas Palm

Klas Palm

Klas Palm är forskare på Uppsala universitet och forskar på samt leder processer för hur man kan bättre kan samverka när man står inför komplexa utvecklingsprocesser.

 

Michael Björn Ericsson

Dr. Michael Björn

Head of Research Agenda på Consumer & Industry Lab, Ericsson. Michael studerar användning av informations- och kommunikationsteknik hos konsumenter och företag, och leder arbetet med Ericssons årliga trendrapport 10 Hot Consumer Trends.  Forskningsområde: extended reality (XR).

Michael Carlberg Lax, Skellefteå kommun

Michael Carlberg Lax

CIO på Skellefteå kommun med en bakgrund i mjukvaruutveckling, produktledning, marknadsföring och forskning inom telecom/IT.

Kontakt
Olle Bergdahl
Olle BergdahlModerator, IoT Sverige

Kristin Blom
Kristin BlomModerator, IoT Sverige

Maria Bergenheim
Maria BergenheimModerator, IoT Sverige

Program

27 okt 2022, kl: 09:00 - 12:00

Fler aktiviteter