tillbaka
IoT Forum
Workshop
6 okt 2023
kl: 10:30 - 12:00

Forum trygghet – workshop om regelverk

Forum trygghet – workshop om regelverk

Vi bjuder in till en workshop kring temat trygghet i det offentliga stadsrummet med IoT. I detta möte diskuterar vi de regelverk som omger trygghetsskapande teknik.

Välkommen att delta i IoT Sveriges strategiska projekt Forum Trygghet i det offentliga stadsrummet med IoT som under hösten drivs av Kista Science City. Syftet är att öka den nationella förmågan att utveckla klok hantering av integritet kopplat till offentlig trygghet med IoT.

Vi vill tillsammans med er skapa en nationell uppkoppling för aktörer som arbetar med trygghet i offentlig miljö och IoT och därmed skapa viktiga förutsättningar för att innovation i landet kommer många till del.

Målsättningen för hösten 2023 är att stärka samtliga deltagare i forumet på området juridik och etik inom trygghet i offentliga miljöer och IoT utifrån aktuella behov, samt att identifiera möjligheter och utmaningar att arbeta vidare med.

Fler planerade workshopar 2023

8/9 10:30 Nätverksmöte med kommuner – omvärld och nulägen
22/9 10:30 Workshop Behov och utmaningar
6/10 10:30 Workshop Regelverk
20/10 10:30 Workshop Etik
3/11 10:30 Nätverksmöte med kommuner – lärdomar, växeldra utveckling

Anmälan

För mer information och anmälan till mötet/serien skickar du namn, roll och mailadress till vanessa.ware@kista.com

Pilot med Integritetsskyddsmyndigheten

Parallellt med forumets aktiviteter genomförs en pilot med IMY (Integritetsskyddsmyndigheten), Stockholm Stad, Kista Science City och IoT Sverige där vi arbetar med juridiska gråzonsfrågor vid mätning av befolkningsmix på offentlig plats med alternativa sensorer till kamera. Det är den andra piloten i IMYs regulatoriska testverksamhet som nu utvecklas för att 2024 ta emot piloter i en öppen ansökningsprocess. IMY kommer att presentera den regulatoriska testverksamheten för forumet.
Läs mer i detta pressmeddelande

Kontakt
Bobo Baudin
Bobo BaudinIoT Sverige
bo.baudin@iotsverige.se
Vanessa Ware
Vanessa WareKista Science City
vanessa.ware@kista.com

Fler aktiviteter