tillbaka
IoT Forum
Online
Workshop
18 maj 2022
kl: 10:00 - 12:00

IoT och säkerhet

IoT och säkerhet

Välkommen att delta på en workshop kring IoT och säkerhet. 

Användningen av IoT i samhället fortsätter att öka. Inte minst inom offentlig sektor används tekniken inom alltifrån hälso- och sjukvård till olika smart stad-lösningar. Det ökar också vikten av att utrustning och system utformas på ett säkert och robust sätt. Säkerhet inom IoT är ett område som jämfört med övrig cybersäkerhet är ett relativt nytt och eftersatt område.

Vanligaste cyberhoten

I denna workshop kommer vi att diskutera de cyberhot som idag anses utgöra de största riskerna med IoT. Vi kommer också att resonera kring hur dessa risker kan hanteras.

Är ditt IoT-system säkert?

Vi kommer att titta specifikt på en internettjänst som kan leta upp IoT-enheter, för att sedan identifiera dem, lagra informationen och tillgängliggöra den via en webbsida eller ett API. Kanske går just ditt IoT-system att hitta?

Christer Åhlund leder workshopen. Han är professor i distribuerande system vid Luleå tekniska universitet, institutionen för system och rymdteknik.

Christer Åhlund, foto: Luleå tekniska universitet
Christer Åhlund, foto: Luleå tekniska universitet

Anmälan 

Anmäl dig till workshopen genom att klicka på knappen, anmälning sker via Uppsala universitets formulär.

 

Länk till mötet

Fler aktiviteter