Gå till innehåll
Almedalen
IoT Forum
Seminarium
27 jun 2023
kl: 11:00 - 12:30

IoT Sverige i Almedalen – om människa och teknik

Almedalen

På människans villkor – kan teknologi hjälpa oss att skapa trygga, inkluderande offentliga miljöer?

Teknikutveckling ger oss verktyg att hantera samhälleliga utmaningar. Hur kan IoT baserade lösningar hjälpa oss att skapa trygga, tillgängliga och inkluderande offentliga miljöer? Vad är möjligheterna och vad är utmaningarna?

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige samlar aktörer för att skapa förflyttning kring gemensamma utmaningar i samhället, där upplevd trygghet i offentlig utemiljö är en sådan. Från och med 1 juli 2023 ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. En viktig del i ett modernt brottsförebyggande arbete är de nya tekniska lösningarna med inbyggd elektronik, AI och internetuppkoppling.

Möjligheter och utmaningar med den nya teknologin

Det finns emellertid inte enbart uppsidor med den tekniska utvecklingen. Seminariet avhandlar möjligheten till – såväl som utmaningar med – den nya teknologin. Möt Jörgen Sandström, CIO, Västerås stad Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Karlstad kommun Greta Berg, utredare, SKR Marika Haug, Kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige, Vanessa Ware, Trygghetslabbet Kista Science City samt Per Nydén, Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.  Mötet modereras av Kristin Blom, programchef, IoT Sverige.

Plats:

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, ”Torget”

Läs mer

Officiellt program för Almedalen 2023

Kontakt
Frida Kempe

Frida Kempe

Projektkoordinator

frida.kempe@iotsverige.se

Videomaterial

IoT och trygga offentliga miljöer
03:50
Trygga offentliga miljöer är ett behovsområde som IoT Sverige arbetar med. I denna film presenterar vi övergripande hur vi arbetar med IoT och trygga offentliga miljöer.

Talare och deltagare i panelsamtal

Kristin Blom

Tf. programchef IoT Sverige. Moderator.

Bobo Baudin

Programstrateg, IoT Sverige. Moderator.

Jörgen Sandström

CIO, Västerås stad. Styrelseledamot (vice ordförande) IoT Sverige.

Ulrika K Jansson

Kommundirektör, Karlstad kommun.

Greta Berg

Utredare, SKR.

Marika Haug

Kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Per Nydén

Jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Vanessa Ware

Projektledare Trygghetslabbet, Kista Science City.

Fler aktiviteter