Gå till innehåll
Årskonferens
8 okt 2020-10 okt 2020
kl: 09:00 - 15:00
Digitalt

IoT Sveriges årskonferens 2020

IoT Sveriges årskonferens 2020

Den 8 oktober 2020 kl 10-15 sände vi Årskonferensen 2020 live från vår studio i Uppsala. Du kan ta del av sändningen här, uppdelad i två delar. 

Årskonferensen 2020, del 1

 

Årskonferensen 2020, del 2

 

Eftermiddagens workshops 

Session #1 – Kl 13:15-13:55

Standarder och plattformar

Arbetsgruppen för standarder och plattformar presenterar sitt arbete och steg vidare för hur standarder och plattformar för IoT kan utvecklas och etableras.

Affärsmodeller för IoT-data

IoT Data is an important strategic resource when addressing the challenges of sustainable development. Far too often, the lack of business models is described as one of the barriers to accessing and utilising data in the public sector. This creates unnecessary barriers that prevent IoT data from contributing to a better life in an interconnected world. Read more. 

Luft- och vattenövervakning med IoT

I dagens städer utsätts människor och natur för halter av föroreningar i både luft och dagvatten. Ibland är föroreningarna över de internationellt satta gränsvärdena. Trafik och stora byggprojekt under byggtiden i staden kan sprida partiklar och kvävedioxid, som påverkar hälsan negativt. Särskilt för barn och personer med luftvägsbesvär. Luft- och vattenövervakning – Internet of things (LoV-IoT) är ett innovationsprojekt som tar sig an problemen på flera olika sätt. Läs mer. 

Smarta fastighetstjänster med IoT

Detta projekt adresserar utmaningen att förvalta och modernisera gamla fastigheter genom digitalisering för att optimera drift, underhåll och användningen av offentliga lokaler. Genom sensorer som samlar data om den faktiska verksamheten i lokalerna kommer projektet bidra till nya fastighetstjänster inom området sakernas internet (Internet-of-Things, IoT) för offentliga verksamheter. Läs mer. 

 

Session #2 – Kl 14:05-14:45

IoT och säkerhet

Arbetsgruppen för IoT och säkerhet presenterar sitt arbete samt arbetet med att etablera ett svenskt ”chapter” av IoT Security Foundation.

Internationalisering 

I denna workshop tar vi utgångspunkt i projektet Innovationsplattform och samarbetsyta för hubbar till Latinamerika och deras arbete med att utbyta erfarenheter kring IoT-lösningar med aktörer i Santiago de Chile.

Upphandling och införande av IoT och välfärdsteknik 

Hur kan offentlig sektor agera innovativt vid upphandling och införande av IoT och Välfärdsteknik? Pågående projekt kommer att presenteras från Sverige kommuner och regioner och RISE. Kom och delta i vårat samtal och berätta om era erfarenheter, utmaningar och önskemål. Välkomna! 

IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv 

Att folk rör sig allt mindre är ett av våra största samhällsproblem och leder till olika former av vällevnadssjukdomar och ökade kostnader för samhället. Det är en stor utmaning för regioner och kommuner att finna åtgärder för de invånare som inte uppnår rekommenderad fysisk aktivitet, med hjälp av IoT. Ta del av vårt projekt och dela erfarenheter!

Smarta offentliga miljöer

Smarta offentliga miljöer är ett projekt som Lunds kommun genomför i samarbete med Malmö stad och många företag. Tanken är att uppkopplade sensorer och prylar kan spela en viktig roll i skapandet av nya typer av lösningar samtidigt som det ger möjlighet till ökad företagsamhet. Läs mer.

Program

8 okt 2020, kl: 09:00 - 15:00

Fler aktiviteter