tillbaka
Årskonferens
IoT Forum
19 okt 2023
kl: 09:00 - 12:00

IoT Sveriges årskonferens 2023 (19 oktober)

IoT Sveriges årskonferens 2023 (19 oktober)

Välkommen att delta på IoT Sveriges årskonferens 2023. Vi sänder live från slottet i Uppsala och i år fokuserar vi på etik och beteendeförändring. 

——————

Se konferensen i efterhand samt presentationer

Årskonferensen är avslutad. Den går att titta på i efterhand:

Se inspelning av årskonferensen (YouTube).

Nedan hittar du presentationerna som visades under sändningen.

Presentationer som visades på årskonferensen (PDF)

————————————–

IoT och etik

Den snabba teknikutvecklingen öppnar dörrar till ett hållbart samhälle med  samhällsnyttiga IoT-innovationer i vår vardag. Men när samhällsnytta kolliderar med individens integritet, vad händer då? Under vårt första pass ska vi, tillsammans med inspirerande gäster, utforska de etiska dilemman som IoT-projekt i offentlig sektor ställs inför.

IoT och beteendeförändring

För att skapa långsiktigt hållbara lösningar krävs beteendeförändring. Tekniken ger oss möjligheten, men det är våra vanor, processer och rutiner som behöver omprövas och anpassas. Därför är IoT och beteendeförändring det andra huvudtemat för dagen.

Trendspaning och inspiration

Förutom våra två huvudteman bjuder vi på senaste nytt från IoT Sverige och avslutar årskonferensen med en spännande framtidsspaning signerad Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige.

Varmt välkommen önskar
Programkontoret på IoT Sverige

Kontakt
Catrin Ditz
Catrin DitzProgramledare, IoT Sverige
catrin.ditz@iotsverige.se
Kristin Blom
Kristin BlomProgramledare, IoT Sverige
a.kristin.blom@iotsverige.se

Program

19 okt 2023, kl: 09:00 - 12:00

Medverkande på IoT Sveriges årskonferens 2023

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg är förbundsdirektör på TechSverige och årets inspirationstalare på IoT Sveriges årskonferens. Hon gör en trendspaning om vad som händer inom tech-området.

Azadeh Lithammer

Ordförande för IoT Sveriges styrelse. Till vardags arbetar Azadeh som förvaltningsarkitekt på Skånetrafiken, Region Skåne. Mångårig erfarenhet av digitaliseringsfrågor inom offentlig sektor.

Martin Holmberg

Martin Holmberg är biträdande professor vid Linköpings universitet. Har arbetat med kedjan sensorer-signalbehandling-ledningssystem-autonoma system-ledning. Senaste åren har han fokuserat på IoT för offentliga behovsägare. Deltar i passet om etik.

Tomas Westlund

Tomas har arbetat med produktutveckling och industrialisering av bland annat mobiltelefoner och telematiksystem för fordon. Ingår i trygghetsprojektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier. Deltar i passet om etik.

Emmy Hedström Kuosmonen

Projektledare för genomförandeprojektet Fravivo i Skellefteå kommun. Projektet undersöker hur en digital profil av boende- och beteendemönster (på äldreboenden) kan vara ett komplement till subjektiva metoder och rutiner. Deltar i passet om etik.

Niklas Juth

Professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet. Niklas forskning handlar om de etiska frågor som uppstår i mötet mellan politisk filosofi och medicinsk etik. Niklas är ordförande i Region Uppsalas etikråd. Deltar i passet om etik.

Ulrika H. Westergren

Professor i informatik vid Umeå universitet. Forskar om samhällets digitalisering med fokus på organisationsförändring, nya affärsmodeller, värdeskapande och tillitsfrågor i relation till införandet av ny teknik. Deltar i passet om beteendeförändring.

Marcus Matteby

Marcus Matteby är IT-direktör/CIO för Sundsvalls kommun samt samverkansdoktorand inom digital förvaltning vid Göteborgs universitet. Marcus är även ledamot i IoT Sveriges styrelse. Samtalar med Catrin Ditz om kommuners utmaningar och möjligheter.

Magnus Lindgren

VA-ingenjör på Kristianstad Kommun. Arbetar med tillskottsvatten i Kristianstad, det vill säga vatten som hamnar i fel ledning vilket medför stora kostnader för VA-Sverige. Deltar i passet om beteendeförändring.

Viktoria Mellqvist

Medicinsk sekreterare på CF-mottagningen på Drottning Silvias barnsjukhus. Deltar i passet om beteendeförändring och berättar om projektet Vägen framåt och deras arbete kring jämlik omsorg.

Ida-Märta Rhén

Projektledare för iErgonomics – smarta arbetskläder, ett prototyputvecklingsprojekt om precisionsergonomi. Deltar i passet om beteendeförändringar.

Tommy Boije

Tommy Boije är innovationsledare för Helsingborgs Stads skolor och förskolor. Har stort intresse för demokrati och alla människors lika värde samt för tillämpning av ny teknik som gynnar så många som möjligt. Deltar i passet om beteendeförändringar.

Fler aktiviteter