tillbaka
IoT Forum
Webbinarium
20 apr 2023
kl: 14:00 - 16:00

Karlstads kommun och Värmland som innovationsdrivare

Karlstads kommun och Värmland som innovationsdrivare

Hur kan offentlig sektor driva innovation och tillväxt? Karlstads kommun driver en spännande utvecklingsresa kring innovation och digitalisering där data och förmåga att omsätta data i nya eller förbättrade lösningar är centralt.

IoT Sverige bjuder tillsammans med Karlstads kommun och Compare in till ett webbinarium om innovation och digitalisering. Vi kommer att få ta del av en framväxande metodik, efterfrågeacceleration, som har utvecklats inom ramen för DigitalWell Arena och som har väckt stort intresse i det offentliga Sverige. Efterfrågeacceleration är en metodik som öppnar upp för innovation och tilllväxt genom skalbara lösningar.

Kommunen som innovationsdrivare

Karlstads kommun kommer tillsammans med DigitalWell Arena att ge exempel på hur metodiken kan användas för utveckling av staden. Vi berättar även om olika IoT-lösningar i Värmland. Missa inte att ta del av Karlstads kommuns spännande utvecklingsresa!

Anmälan

Anmälan är stängd.

Ta del av presentationen

Webbinariet spelades inte in men du kan ta del av presentationen nedan.

Illustration: Karlstads kommun

Kontakt
Frida Kempe
Frida KempeProjektkoordinator, IoT Sverige
frida.kempe@iotsverige.se

Program

20 apr 2023, kl: 14:00 - 16:00

Talare och deltagare i panelsamtal

Kristin Blom

Kristin är tillförordnad programchef på IoT Sverige. Moderator.

Ulrika K Jansson

Kommundirektör på Karlstads kommun.

Thomas Wernerheim

Thomas Wernerheim är Innovationsstrateg på Karlstads kommun och arbetar bland annat med att utveckla att sprida metodiken efterfrågeacceleration och har ett särskilt fokus på start-ups som rådgivare i DigitalWell Arena Inkubator och Accelerator.

Lina Svensberg

Lina Svensberg är Innovation Manager på Compare och har bland annat lett arbetet med att skapa metodiken efterfrågeacceleration i nära samarbete med Karlstads kommun.

Elin Fouganthine

Elin Fouganthine är Innovation Manager på Compare.

Bo Baudin

Bo Baudin är programstrateg på IoT Sverige och ansvarar för programmets strategiska satsningar.

Carolin Maule

Projektledare för Smart and Safe, ett prototyputvecklingsprojekt finansierat av IoT Sverige. Projektet ska genom användning av IoT-lösningar bidra till ökad trygghet för barn och unga i offentliga miljöer.

Henrik Holm

Henrik Holm arbetar som Affärsutvecklare med fokus på att utveckla nya tjänster tillsammans med behovsägare inom kommun och näringsliv. Aktiv i nio kommuner via Mittnät AB.

Jonas Persson

Jonas Persson är VD/CEO för Karlstads El- och stadsnät AB.

Fler aktiviteter