tillbaka
IoT Forum
Online
5 maj 2022
kl: 09:00 - 15:00

Marknadsdialog IoT

Marknadsdialog IoT

Hur tar man sin organisation från pilotprojekt och verksamhets-specifika lösningar till permanent, långsiktig och bred satsning för IoT?

Hur kan delaktighet och samverkan skapas? Hur etableras en långsiktig förvaltning och drift? Hur ser behoven ut och vilka krav kan ställas på en IoT-plattform för långsiktigt bruk?

Dokumentation från eventet

Detta event är avslutat. Nedan hittar du presentationerna som visades samt länk till en inspelning från mötet.

Se mötet i efterhand

Kommungemensam IoT-upphandling 

Under dagen kommer du att få höra hur kommunerna i Jönköpings län satsat på IoT tillsammans och nu står inför etablering av drifts- och förvaltningsorganisation för IoT samt upphandling av långsiktig länsgemensam IoT-plattform. Vi får möjlighet att diskutera projektets upphandlingsunderlag som fångar krav och behov som konstaterats under pilotprojektets gång. Projektet hoppas på värdefulla tankar och synpunkter från leverantörer och andra beställare. Upphandlingsunderlaget är ute på remiss till Leverantörerna och vi kommer få ta del av och diskutera en övergripande sammanställning av inkomna tankar och synpunkter.

Erfarenheter från Västra Götaland

Du kommer även att få höra om Västra Götalandsregionens utredning kring förutsättningarna för gemensam satsning på IoT för Regionen och de 49 kommunerna i länet. Malmö stad kommer att berätta hur man satsat på IoT genom EN tillämpning fullt ut i skarp drift. Sambruk kommer berätta hur man kommer att stötta sina medlemmar att satsa på IoT genom en seminarieserie varvad med hemuppgifter.

Kartläggning av IoT-plattformar

Under eventet kommer vi också att få inblick i hur olika initiativ bidragit till Jönköpings läns IoT-satsning och upphandlingsunderlaget. Bland annat en kartläggning av IoT-plattformar som genomförts av IoT Sveriges arbetsgrupp Standarder och Plattformar, SKR/Ineras arbete med RefARK -Svensk referensarkitektur för IoT inom kommunal och regional verksamhet samt SKR:s fortsatta satsning kring Digitala Tvillingar i anslutning till RefARK. Vi kommer även få en introduktion till och presentation av några officiella nationella och internationella standardiseringsarbeten kring IoT, Digitala Tvillingar och Smarta städer.

Detta event är ett samarbete mellan projektet Regiongemensam IoT Jönköpings län, Sveriges Kommuner och Regioner samt IoT Sverige.

Länk till sändningen kommer att skickas ut till alla anmälda deltagare innan eventet. Eventet är kostnadsfritt.

Program

5 maj 2022, kl: 09:00 - 15:00

Fler aktiviteter