tillbaka
IoT Forum
Lunchseminarium
Online
24 okt 2022
kl: 12:00 - 13:00

Trygga offentliga miljöer – förebygga brott med IoT

Trygga offentliga miljöer – förebygga brott med IoT

Välkommen till en digital lunchföreläsning om hur teknik kan bidra i kommuners brottsförebyggande arbete för att skapa trygga offentliga miljöer.

IoT Sverige har bjudit in Stiftelsen Tryggare Sverige till en lunchföreläsning inom IoT Forum. Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vad finns det för möjligheter att med hjälp av teknik förebygga brott och öka tryggheten i offentliga miljöer?

Trygga offentliga miljöer är även ett särskilt utvalt behovsområde i IoT Sveriges öppna utlysning (övriga två är jämlik hälsa och snabbare klimatomställning).

Nedsläckning på grund av höga elpriser

Ett högaktuellt exempel som påverkar tryggheten i offentliga miljöer handlar om belysning. De höga elpriserna har fått många kommuner och regioner att släcka ned eller senarelägga upplysning i offentliga miljöer. Hur påverkar det tryggheten? Vad finns det för möjligheter att med IoT avhjälpa problemet?

Internationell utblick

Denna fråga och fler exempel på teknik för att skapa trygga offentliga miljöer kommer att tas upp. Tryggare Sverige ger även en internationell utblick och berättar hur andra länder och städer arbetar med teknik kopplat till trygghet.

Passa på att koppla upp dig under lunchen och kanske få nya uppslag eller idéer på möjliggörande IoT i just din kommun/region. Kanske arbetar ni redan med detta, passa då på att ställa frågor och diskutera möjligheter och utmaningar.

Eventet är gratis.

Föreläsare

Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige
Marika Haug, Kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige

Kontakt
Magnus Lindgren
Magnus LindgrenGeneralsekreterare, Tryggare Sverige

Marika Haug
Marika HaugKriminolog, Tryggare Sverige

Fler aktiviteter