Hallå där Catrin Ditz

28 aug 2023·0 minuters läsning
Dela:
Hallå där Catrin Ditz

IoT Sverige välkomnar Catrin Ditz som ny programchef. Catrin har lång och bred erfarenhet av att arbeta med samverkan och digitalisering inom offentlig förvaltning.

Varmt välkommen som ny programchef för IoT Sverige.

– Tack, det är väldigt spännande och roligt att vara här.

Du kommer närmast från kommunförbundet Storsthlm där du arbetat som processledare och digital strateg. Berätta lite mer om din bakgrund?

– Jag har jobbat hela mitt yrkesliv i gränslandet människa-teknik och de senaste tio åren med digitalisering offentlig sektor. Mitt senaste uppdrag som processledare är ganska likt rollen som samverkansledare; att skapa möten och nyttor tvärsöver system- organisation- och expertområden.

Vad ser du fram emot i din nya roll som programchef på IoT Sverige?

– Många saker! Att jobba nära tekniken och vara med och driva nyttan av teknik i välfärdsleveranserna. Det är särskilt intressant att kliva in i ett program som pågått under lång tid där mycket redan hänt. Min fokus i sista fasen av programmet kommer att vara lärdomar från det genomförda arbetet. Hur får vi med oss allt vi lärt oss under programperioden?

Vilka tidigare erfarenheter tror du att du kommer ha nytta av?

– Jag tror att mina erfarenheter från kommunsektorn i allmänhet är särskilt relevanta. Jag har god förståelse för hur kommuner fungerar var och en för sig och särskilt tillsammans. Det är både utmaningen och möjligheten med den här utvecklingen; vi behöver få mer gjort tillsammans, skala upp bra grejer och flöda kunskap över organisationsgränser. Det är verkligen inte enkelt men där ligger också en megapotential.

Vad krävs för att kommuner och regioner ska hänga med i den snabba digitala omställningen som pågår i samhället just nu?

– Ledarskap. För att verkligen få ut de nyttor vi behöver ur teknikutvecklingen till offentlig sektors välfärdsleveranser så krävs mer än att kommuner och regioner hänger med. Kommuner och regioner behöver leda sin utveckling. Därför krävs ledarskap.

Hur kan IoT Sverige bidra till detta?

– Om IoT Sverige kan (fortsätta) vara en katalysator, en kunskapsöverförare, en inspirationsyta och en hjälpare i den utveckling så är det fantastiskt.

Vad ligger i pipelinen närmast?

– Närmast har vi en pågående utlysning där genomförandeprojekt ska selekteras till de sista faserna. Det ska bli mycket intressant att se hur den utlysningen landar och vilka projekt som i slutändan beviljas finansiering.

————-
Bilden längst upp: Catrin Ditz, foto: Mikael Wallerstedt.