Möjlighet till fördjupad vägledning i dataskyddsfrågor

2 nov 2023·0 minuters läsning
Dela:
Möjlighet till fördjupad vägledning i dataskyddsfrågor

Nu finns en möjlighet att anmäla intresse för att delta i regulatoriska sandlådor kring dataskydd. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) söker efter innovationsprojekt som vill utforska gråzonsfrågor om dataskydd och integritet.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kommer under 2024 att genomföra två regulatoriska sandlådor. Målet är att utforska dataskyddsrättsliga frågeställningar som är av intresse för många.

IoT Sverige har flera initiativ i sin projektportfölj som behandlar integritets- och dataskyddsfrågor som ibland befinner sig i gråzoner där praxis eller annan vägledning saknas.

– Det här är en möjlighet för våra projekt som redan kommit en bit på väg att tillsammans med IMY få vägledning i ofta komplexa frågor, säger Catrin Ditz, programchef för IoT Sverige.

Catrin Ditz foto Mikael Wallerstedt
Catrin Ditz, programchef IoT Sverige. Foto: Mikael Wallerstedt.

Arbetssätt för att testa idéer

Regulatorisk testverksamhet är ett arbetssätt som innebär att aktörer kan testa sina idéer i dialog med IMY och få stöd i rättsliga bedömningar. Arbetssättet möjliggör ett ömsesidigt lärande – både för innovationsaktörer vad gäller dataskyddsregelverket, och för myndigheten om hur tekniken fungerar och vilka frågeställningar som aktualiseras med anledning av den.

– Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om att göra avsteg från befintlig lagstiftning. Teknikutvecklingen går i rasande fart och det här är ett sätt att tillsammans utforska de gråzonsfrågor som uppstår, säger Catrin Ditz.

Pågående sandlåda med IoT Sverige

IMY arbetar just nu med en regulatorisk sandlåda kring trygghet tillsammans med IoT Sverige, Stockholm stad och Kista Science City. Det projektet undersöker hur offentliga miljöer kan tryggas med hjälp av Internet of Things (IoT). Slutrapporten från detta projekt kommer i februari 2024.

Anmälan senast 1 december

Under våren 2024 kommer alltså IMY att genomföra två nya regulatoriska sandlådor kring dataskydd och integritet. Sista anmälan för innovationsprojekt att delta är 1 december. Läs mer på IMYs hemsida.