Ny handbok för cybersäkra IoT-produkter

6 mar 2023·0 minuters läsning
Dela:
Ny handbok för cybersäkra IoT-produkter

En ny handbok för framtagning cybersäkra IoT-produkter har tagits fram. Handboken vänder sig till aktörer i värdekedjorna där IoT-produkter tas fram, under hela livscykeln. Den syftar till att nya IoT-produkter som utvecklas i Sverige ska bli mer cybersäkra över tid. Lansering av handboken sker på Elektronikmässan i Göteborg den 19 april.

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling och framtagandet av IoT (Internet of Things). Cybersäkra IoT-produkter spelar en avgörande roll för att bygga en säkrare framtid i ett alltmer digitaliserat samhälle.

– Hotbilden har tyvärr ökat dramatiskt. Det är även en rad nya regelverk på gång. Så det krävs mycket av branschen för att kunna ta fram de lösningar som klarar den nya situationen, säger Maria Månsson på Smartare Elektroniksystem, initiativtagare till handboken.

Maria Månsson, foto: Camilla Dättermark.

Målgrupper: utvecklare och konstruktörer

Handboken för cybersäkra IoT-produkter har tagits fram i samarbete med en arbetsgrupp med representanter från företag och organisationer som har bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. Huvudskribent har varit John Lindström. Målet med handboken är att ge handfasta råd, checklistor, standarder och metoder som kan läsas av såväl elektronik- och mjukvaruutvecklare som produktägare och beställare med flera.

Smartare Elektroniksystem har tillsammans med olika aktörer sedan flera år tillbaka skapat råd till industrin hur elektronik kan utvecklas och produceras. ”Smartare Elektronikhandboken” är den första i handboksserien, där fokus ligger på gränssnittet mellan utveckling och produktion för att ge effektiv samverkan i värdekedjan.

IoT Sverige och Smartare Elektroniksystem i samarbete

Projektet ”Handbok för framtagning av cybersäkra IoT-produkter” är ett samarbete mellan de strategiska innovationsprogrammen Smartare Elektroniksystem och IoT Sverige samt Branschorganisationen Svensk Elektronik som övertar förvaltningen av den färdiga handboken.

– IoT Sverige arbetar för att öka användningen av innovativa och samhällsnyttiga IoT-lösningar. Cybersäkerhet är ett centralt område och vi är glada och stolta över samarbetet kring handboken tillsammans med Smartare Elektroniksystem, säger Kristin Blom, tf programchef på IoT Sverige.

Kristin Blom, foto: Mikael Wallerstedt.

Boklansering på Elektronikmässan Göteborg

På Elektronikmässan Göteborg samlas hela branschen och cybersäkerhet är ett av fokusområdena i år. Handboken för framtagning av cybersäkra IoT-produkter lanseras på mässan den 19 april.

– Vi är mycket glada att lanseringen sker hos oss på Elektronikmässan. Den nya handboken, tillsammans med en omfattande satsning på utbildning, är precis vad branschen behöver, säger Helena Crivei, affärsområdesansvarig för Elektronikmässan och Advanced Engineering.