Nytt poddavsnitt: Spaning från Smart City Expo i Barcelona

10 nov 2023·0 minuters läsning
Dela:
Nytt poddavsnitt: Spaning från Smart City Expo i Barcelona

Smart City Expo i Barcelona är en av världens största mässor där över 25 000 deltagare samlas kring innovation och utveckling av smarta städer. I IoT Sveriges senaste podcastavsnitt möter du flera aktörer som delar sina intryck och trendspaningar direkt från mässan.

Smart City Expo sjuder det av liv och rörelse. Två gigantiska utställningshallar är fyllda till brädden av representanter för städer, kommuner, länder, små och stora företag, forskningsinstitut, organisationer och beslutsfattare. Här samlas man för tre dagar av erfarenhetsutbyte, kontaktskapande och omvärldsbevakning.

Poddstudio på plats i vimlet

IoT Sverige deltog med en egen delegation och monter i den nordisk-/baltiska paviljongen på mässan Smart City Expo i Barcelona. Senaste avsnittet av IoT Sveriges podcast är inspelat mitt i vimlet och du möter representanter från Stockholm stad, Vinnova, Sensative, TH1NG och RISE.

Spaning: skett en förflyttning

Stockholms stad deltar för sjunde gången på mässan och innovationsdirektör Karin Ekdahl Wästberg menar att digitaliseringen i stort gjort en förflyttning de senaste åren.

– Jag tycker att det är ett annat narrativ nu än för bara några år sedan. Nu pratas det mycket mer om digitaliseringen som en del av framtidens lösning på klimatutmaningarna, säger hon.

En hel del seminarier och events handlade också om den gröna digitala omställningen med stort fokus på beteende- och organisatoriska förändringar. Men självklart saknades inte demonstrationer av teknik. Digitala tvillingar, sensorer av alla de slag, robotar, mobilitetslösningar och IoT-plattformar är bara ett axplock av allt som fanns att ta del av.

Lyssna på hela avsnittet här:

Podbean
Spotify
Apple Podcasts

Stockholms stads innovationsdirektör Karin Ekdahl Wästberg medverkar i IoT Sveriges podcastavsnitt från Smart City Expo i Barcelona. Här tillsammans med IoT Sveriges Maria Bergenheim.
Stockholms stads innovationsdirektör Karin Ekdahl Wästberg medverkar i IoT Sveriges podcastavsnitt från Smart City Expo i Barcelona. Här tillsammans med IoT Sveriges Maria Bergenheim.