Östen Frånberg – en internetpionjär har gått ur tiden

21 dec 2022·0 minuters läsning
Dela:
Östen Frånberg – en internetpionjär har gått ur tiden

Östen Frånberg har lämnat oss. Östen var en av Sveriges tidiga internetpionjärer och var med och grundade både IoT Sverige och Internetstiftelsen. 

Det är med stor sorg och saknad som IoT Sverige meddelar att Östen Frånberg har gått ifrån oss. Östen var en legend inom organisationen och projektledare för framtagandet av IoT Sveriges ursprungliga innovationsagenda, han var tillika programmets första Programchef 2014-2015. Fram till för ett halvår sedan var Östen fortfarande aktiv och ledde IoT Sveriges arbetsgrupp för standarder och plattformar.

Östen Frånberg.

Pådrivande för användning av standarder

När internet kom till Sverige så fanns det inga regler för hur olika protokoll skulle hanteras, inte heller för epost-hantering eller domänhanteringen och Östen Frånberg var en av de som var med och drev fram standarder för allt detta. Genom sitt arbete i grupperingen Basnät 90 så var Östen med och drev fram uppbyggnaden av ett privat, kommersiellt internet i Sverige, ett internet som inte tog rygg på den Akademiska världen där Internet först spreds. Östens intresse för internet utvecklades vidare till att också omfatta Internet of Things (Sakernas internet) när det kom – och även här var intresset speciellt fokuserat på standarder och plattformar.

– Östen hade ett enormt stort engagemang och nätverk både nationellt och internationellt i frågor som rör teknik- och internetutveckling. Genom sitt långa yrkesliv har han skapat många viktiga pusselbitar till vår historia. Östen var alltid generös med sin tid och kunskap. Jag är tacksam för att jag lärt känna honom och jag kommer att sakna våra samtal och hans genuina engagemang, säger Olle Bergdahl, programchef på IoT Sverige.

Uppskattad och generös

Östen var under många år ordförande för den svenska standardiseringskommittén för IoT. Som representant för Sverige inom internationell standardisering för IoT och Digitala Tvillingar gjorde han många ovärderliga insatser. Han byggde också ett mycket stort förtroendekapital och många goda relationer genom sina gedigna kunskaper, goda diplomati och vänliga framtoning.

– Hos oss som haft förmånen att ha Östen som mentor under flera år lämnar han ett särskilt stort tomrum. Samtidigt kommer vi alltid minnas honom med stor glädje och tacksamhet för det han betytt och allt han frikostigt delat med sig av, säger Torbjörn Lahrin som är den person som nu leder IoT Sveriges arbetsgrupp för standarder och plattformar och har arbetat nära Östen i många år.