Sundsvall – Sveriges digitaliseringskommun

16 maj 2022·0 minuters läsning
Dela:
Sundsvall – Sveriges digitaliseringskommun

Sundsvalls kommun utsågs nyligen till Sveriges digitaliseringskommun av Kvalitetsmässan i Göteborg.

Bakom den prestigefyllda utnämningen ligger ett långsiktigt digitaliseringsarbete med utgångspunkt i ledorden ”open by default”.

Sundsvalls kommun har anledning att fira. Tidigare i maj utsågs kommunen till Sveriges digitaliseringskommun. Priset delas ut vartannat år av Kvalitetsmässan i Göteborg och Marcus Matteby, CDO/CIO på Sundsvalls kommun var där för att ta emot utmärkelsen.

– Det känns väldigt roligt, utnämningen är ett kvitto på att vi tänker rätt. I Sundsvall har vi ett långsiktigt tänk när det gäller digitalisering. Det handlar om att bygga för framtiden och då krävs det öppna, smarta och robusta lösningar, säger Marcus Matteby.

Han är sedan fyra år ansvarig för kommunens digitala transformation och är även nyligen invald ledamot i IoT Sveriges styrelse.

All utveckling med öppen källkod

Sundsvall har tagit ett aktivt beslut när det gäller kommunens digitaliseringsstrategi, att alla lösningar som utvecklas ska vara ”open by default”. Alltså utvecklas med öppen källkod. Meningen är att andra kommuner ska kunna använda lösningarna och även bygga vidare på dem. Istället för att uppfinna hjulet flera gånger är det bättre att samarbeta.

– Sveriges 290 kommuner brottas till stor del med samma utmaningar när det gäller digitalisering. I grund och botten handlar det om att människor ska ha samma möjligheter att ta del av en digital och jämlik välfärd oavsett var i landet man bor. Tyvärr ser det inte ut så idag, säger Marcus Matteby.

Marcus Matteby
Marcus Matteby, CDO/CIO på Sundsvalls kommun och styrelseledamot i IoT Sverige.

Både automatisering och innovation behövs

Sveriges kommuner har kommit olika långt när det gäller digitalisering. Till viss del beror det på att kommuner har olika förutsättningar så som storlek till exempel. Men Marcus Matteby menar att det inte är hela förklaringen:

– Synen på digitalisering måste inkludera både automatisering och innovation. Om inte innovation finns med får vi det som brukar benämnas ”digitisering”. Det vill säga att rutiner eller processer enbart datoriseras men i övrigt är själva förfarandet likadant.

Det finns ett ”digitalt arv” inom offentlig sektor, menar Marcus Matteby. IT-infrastrukturen i kommuner är från början inte utformad eller anpassad efter den nya tekniken som utvecklas i ett rasande tempo, IoT och AI till exempel.

– Stuprör och slutna system måste bort. I Sundsvall har vi gjort ett grundläggande jobb med att tillgängliggöra data. Något vi kunnat göra tack vare att vi har lyckats rekrytera de bästa arkitekterna och mjukvaruutvecklarna, säger Marcus Matteby.

Stor erfarenhet av IoT-projekt

Sundsvalls kommun har stor erfarenhet av att driva IoT-projekt och har flera pågående initiativ. Ett av dem är en ny IoT-plattform ”City Information Platform” som kommunen utvecklar i ett samarbete med Göteborgs stad. Det är en öppen plattform och förhoppningen är att det ska kunna bli en standardplattform som även fler kommuner i Sverige ska kunna använda. Ett annat handlar om uppkopplade, smarta vattenmätare som det kommunala vattenbolaget tagit fram. En öppen IoT-lösning som automatiskt rapporterar in mätvärden och som kan signalera vid exempelvis vattenläckage.

– Kopplat till det kommer vi att tillsammans med Göteborgs stad och Stockholm stad ta fram en datastandard för vattenmätning (FiWARE). Och framöver kommer vi att utforska användningen av sensorer och AI för en smart styrning av energianvändning i fastigheter, berättar Marcus Matteby.

IoT Sveriges spelar viktig roll

Marcus Matteby är ny styrelseledamot i IoT Sverige. Han menar att det strategiska innovationsprogrammet har en viktig roll att spela när det gäller att driva området kring sakernas internet framåt.

– IoT Sverige har förmånen att ha en helhetsöverblick när det gäller IoT och hur tekniken kan användas för att skapa värde för både invånare och företag. Programmet behövs för att sätta fokus och riktning för offentlig sektors arbete med IoT, säger han.