Titta på IoT Sveriges seminarier från Almedalen

3 jul 2023·0 minuters läsning
Dela:
Titta på IoT Sveriges seminarier från Almedalen

IoT Sverige deltog i årets Almedalsvecka med bland annat två seminarier. Nu kan du titta på dem i efterhand.

Det första seminariet som IoT Sverige arrangerade handlade om hur IoT kan bidra till att skapa trygga offentliga miljöer. Trygga offentliga miljöer är ett fokusområde för IoT Sverige där vi ser att Internet of Things och annan teknologi kan bidra och skapa nytta. Representanter från tre av IoT Sveriges trygghetsprojekt fanns på plats för att berätta om sina respektive initiativ.

Nytt pilotprojekt om trygga offentliga miljöer

Utöver detta fanns både Integritetsskyddsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på plats. SKR berättade om den nya lagstiftningen kring kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, som trädde i kraft den 1 juni. IMY berättade om det nya pilotprojektet kring regulatorisk testverksamhet och trygga offentliga miljöer. Ett samverkansprojekt mellan IMY, IoT Sverige, Kista Science City och Stockholms stad. Målet är att testa gråzonsfrågor kring dataskydd när det gäller användningen av teknik (IoT) för att skapa trygga offentliga miljöer.

IoT och digitala tvillingar i klimatomställningen

Det andra seminariet som IoT Sverige arrangerade hölls i Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet i Visby hamn. Det handlade om hur IoT och digitala tvillingar kan bidra och möjliggöra den nödvändiga klimatomställningen. I seminariet deltog flera aktörer som bidrog med olika perspektiv, alltifrån det kommunala där barn på skolor kan påverka till det större perspektivet på EU-nivå.

Organisationer och aktörer som deltog var: Smart City Lab, Internetstiftelsen, Göteborgs Universitet, Sundsvalls och Ånges kommuner, RISE, Helsingborgs kommun, Karlstads kommun, Compare, Visual Sweden/Linköpings universitet och Integritetskyddsmyndigheten.

Titta på seminarierna i efterhand här:

IoT Sveriges seminarium den 27 juni: På människans villkor – kan teknologi hjälpa oss att skapa trygga, inkluderande offentliga miljöer?
IoT Sveriges seminarium den 28 juni: IoT och digitala tvillingar som möjliggörare för klimatomställningen