Antiloop – visualiserad klimatdata i skolor

Beviljat bidrag:1 269 378 kronor
Löptid:mar 2024 - jan 2025
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Skola och utbildning
Antiloop – visualiserad klimatdata i skolor
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet Antiloop syftar till att öka klimatmedvetenheten genom att tillämpa IoT-baserad visualisering av klimatdata i skolmiljön. Målet är att engagera elever och lärare i Helsingborgs skolor genom en interaktiv dashboard som illustrerar effekten av hållbara val. Detta projekt är en vidareutveckling av Visualiserad klimatdata för nytta i skolor som visat på en positiv förändring, där elever och lärare har kunnat integrera och diskutera klimatdata i olika ämnen och genomföra experiment baserade på denna förståelse.
ProjektkoordinatorHelsingborgs kommun - Avdelningen för Innovation och Transformation

Projektsammanfattning

Projektet Antiloop syftar till att öka klimatmedvetenheten genom att tillämpa IoT-baserad visualisering av klimatdata i skolmiljön. Målet är att engagera elever och lärare i Helsingborgs skolor genom en interaktiv dashboard som illustrerar effekten av hållbara val. Detta projekt är en vidareutveckling av Visualiserad klimatdata för nytta i skolor (Antiloop) som visat på en positiv förändring, där elever och lärare har kunnat integrera och diskutera klimatdata i olika ämnen och genomföra experiment baserade på denna förståelse.

Visualisering av klimatdata.
Visualisering av klimatdata.
Kontakt
Karolina Ekerlund
Karolina EkerlundProjektledare
karolina.ekerlund@helsingborg.se

Antiloop representerar en innovativ länk mellan teknologi och klimatarbete i utbildningssektorn och strävar efter att skapa beteendeförändringar och klimatmedvetenhet hos nästa generation. Projektet är en drivkraft för digital transformation och erbjuder ett konkret sätt att arbeta mot hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Genomförande

Det planerade genomförandet är indelat i fyra områden:

  • Utvidgning: Öka antalet skolor som använder Antiloop och införa nya funktioner.
  • Gamification: Införa tävlingselement för att göra hållbara val mer engagerande.
  • AI: Implementera AI för att identifiera beteendemönster och ge anpassade tips för hållbart levande.
  • Lärarmaterial: Vidareutveckla och förenkla lärarmaterial för enklare spridning och användning i undervisningen.

Förväntat resultat och nästa steg

Det förväntade resultatet av projektet är;

  • Ökad Förståelse: Elever och lärare får en djupare förståelse för klimatdata och dess påverkan.
  • Engagemang: Bredda projektets räckvidd genom att involvera föräldrar och andra vårdnadshavare.
  • Innovation: Använda projektets framgångar för att stödja skolans digitalisering
    och klimatarbete.

Nästa steg efter projektets slut innefattar produktutveckling med mål att sprida lösningen nationellt och i Norden, involvering och vidare engagemang av lärare samt utvärdering av utökad målgrupp för att nå både äldre och yngre elever.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida.

Läs mer
Relaterade projekt
klimatdata
realtidsdata
Skola
Antiloop
IoT i skola
Skola
IoT-hubb skola