Antiloop

Beviljat bidrag:1 506 444 kronor
Löptid:feb 2023 - aug 2024
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
Antiloop
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet syftar till att genom visualisering av realtidsklimatdata öka miljö- och klimatmedvetenheten hos skoleveler och deras vårdnadshavare.
ProjektkoordinatorHelsingborgs kommun

Projektsammanfattning

Projektet Visualiserad klimatdata för nytta i skolor bygger på en innovationspilot där potentialen i att visualisera realtids klimatdata för elever i grundskolan i Helsingborg utforskades. Klimatdatan visualiserades på en sida kallad Kontrollpanelen, designad för barn i årskurs 1-5, och tolkningarna av datan vävdes sedan in i skolämnena. Piloten visade på potential i bland annat beteendeförändringar då eleverna exempelvis slängde mindre mat och påverkade sina föräldrar till att ta smartare klimatval.

Genom att i klassrummet direkt få en bild av klimatdata kan lärare och elever få en större förståelse för att och hur deras val gör en konkret skillnad. Detta projekt syftar till att skala upp innovationspiloten och utöka i ytterligare 25 skolor för att snabba på den datadrivna klimatmedvetenheter med elever i skolan som utgångspunkt.

Kontakt
Karolina Ekerlund
Karolina EkerlundProjektledare
karolina.ekerlund@helsingborg.se

Förväntade effekter och resultat

Kontrollpanelen skapar möjligheter att använda IoT-teknik i undervisningen och lärare får nytt verktyg att lära ut abstrakta begrepp om miljön, klimatförändringar och globala målen. Projektet syftar också till att öka miljö- och klimatmedvetenhet inte bara hos eleverna, utan också hos vårdnadshavare (via deras barns engagemang) och ökad förståelse för deras roll och hur de kan påverka miljön och klimatförändringar.

Läs mer

Läs mer
Relaterade projekt
Bjuv
Energiförbrukning
IoT i skola
Förbättrad inomhusmiljö i kommunens lokaler
Skola
Smarta byggnader
Smarta kommunala fastigheter i Ale
IoT i skola
Skola
IoT-hubb skola
IoT i skola
Stärka skolhälsan med IoT