Gå till innehåll

Antiloop – visualiserad klimatdata i skolor

Beviljat bidrag:1 269 378 kronor
Löptid:mar 2024 - jan 2025
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Skola och utbildning
Antiloop klimatdata visualiserad
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet Antiloop syftar till att öka klimatmedvetenheten genom att tillämpa IoT-baserad visualisering av klimatdata i skolmiljön. Målet är att engagera elever och lärare i Helsingborgs skolor genom en interaktiv dashboard som illustrerar effekten av hållbara val. Detta projekt är en vidareutveckling av Visualiserad klimatdata för nytta i skolor som visat på en positiv förändring, där elever och lärare har kunnat integrera och diskutera klimatdata i olika ämnen och genomföra experiment baserade på denna förståelse.
ProjektkoordinatorHelsingborgs kommun - Avdelningen för Innovation och Transformation

Projektsammanfattning

Projektet Antiloop syftar till att öka klimatmedvetenheten genom att tillämpa IoT-baserad visualisering av klimatdata i skolmiljön. Målet är att engagera elever och lärare i Helsingborgs skolor genom en interaktiv dashboard som illustrerar effekten av hållbara val. Detta projekt är en vidareutveckling av Visualiserad klimatdata för nytta i skolor (Antiloop) som visat på en positiv förändring, där elever och lärare har kunnat integrera och diskutera klimatdata i olika ämnen och genomföra experiment baserade på denna förståelse.

Visualisering av klimatdata.
Visualisering av klimatdata.
Kontakt

Karolina Ekerlund

Projektledare

karolina.ekerlund@helsingborg.se

Antiloop representerar en innovativ länk mellan teknologi och klimatarbete i utbildningssektorn och strävar efter att skapa beteendeförändringar och klimatmedvetenhet hos nästa generation. Projektet är en drivkraft för digital transformation och erbjuder ett konkret sätt att arbeta mot hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Genomförande

Det planerade genomförandet är indelat i fyra områden:

  • Utvidgning: Öka antalet skolor som använder Antiloop och införa nya funktioner.
  • Gamification: Införa tävlingselement för att göra hållbara val mer engagerande.
  • AI: Implementera AI för att identifiera beteendemönster och ge anpassade tips för hållbart levande.
  • Lärarmaterial: Vidareutveckla och förenkla lärarmaterial för enklare spridning och användning i undervisningen.

Förväntat resultat och nästa steg

Det förväntade resultatet av projektet är;

  • Ökad Förståelse: Elever och lärare får en djupare förståelse för klimatdata och dess påverkan.
  • Engagemang: Bredda projektets räckvidd genom att involvera föräldrar och andra vårdnadshavare.
  • Innovation: Använda projektets framgångar för att stödja skolans digitalisering
    och klimatarbete.

Nästa steg efter projektets slut innefattar produktutveckling med mål att sprida lösningen nationellt och i Norden, involvering och vidare engagemang av lärare samt utvärdering av utökad målgrupp för att nå både äldre och yngre elever.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida.