Strategiskt projekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Ett av syftena med projektet var att stödja beställare vid kravställning och inköp av IoT-baserade välfärdstekniska produkter. SKR tittar på att använda valideringsverktyget som en del av upphandlingsprocessen i beställarnätverkets ”Vägledning för upphandling av välfärdsteknik”. Ett annat syfte var för leverantörer att provskjuta sina IoT-baserade välfärdtekniska produkter och tjänster för att validera att deras interoperabilitet i en öppen plattform med överenskommen referensarkitektur. Valideringsverktyget har tagits fram och testats med SCAIP protokollet.

Omvärldsanalysen visar att de flesta leverantörer i Sverige använder sig av datamodellerna i SCAIP protokollet men att de inte alltid har valt att använda sig av SIP-protokollet (Session Initiation Protocol, används bl.a. för IP-telefoni) för signalering. Leverantören Alleato sände över två av deras gateways med tillbehör (bl.a. en rörelsesensor) som fick simulera en trygghetsprodukt som skickar larm då en rörelse sker inom rörelsesensorns övervakningsområde. Valideringstester utfördes i webbverktyget vilket gav valideringsresultat.

Projektpartners

Projektperiod: November 2018 – december 2019

Beviljat stöd: 1 500 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.