Gå till innehåll

Arena för test av välfärdsteknik

Beviljat bidrag:1 500 000 kronor
Löptid:nov 2018 - dec 2019
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Internet of things
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Ett av syfte med projektet var att stödja beställare vid kravställning och inköp av IoT-baserade välfärdtekniska produkter. SKR tittar på att använda valideringsverktyget som en del av upphandlingsprocessen i beställarnätverkets ”Vägledning för upphandling av välfärdsteknik”. Ett annat syfte var för leverantörer att provskjuta sina IoT-baserade välfärdtekniska produkter och tjänster för att validera att deras interoperabilitet i en öppen plattform med överenskommen referensarkitektur. Valideringsverktyget har tagits fram och testats med SCAIP protokollet.
ProjektkoordinatorRISE Research Institutes of Sweden AB - ACREO, Kista

Projektsammanfattning

Omvärldsanalysen visar att de flesta leverantörer i Sverige använder sig av datamodellerna i SCAIP protokollet men att de inte alltid har valt att använda sig av SIP-protokollet (Session Initiation Protocol, används bl.a. för IP-telefoni) för signalering.

Leverantören Alleato sände över två av deras gateways med tillbehör (bl.a. en rörelsesensor) som fick simulera en trygghetsprodukt som skickar larm då en rörelse sker inom rörelsesensorns övervakningsområde. Valideringstester utfördes i webbverktyget vilket gav valideringsresultat.