Gå till innehåll

Beställarnätverk och vägledning för framtidens samhällen

Beviljat bidrag:2 084 120 kronor
Löptid:maj 2020 - dec 2021
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:IoT-infrastruktur
Uppkopplad stad
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet avser att presentera en introducerande vägledning för framtidens samhällen. Det handlar om att dela kunskap, erfarenheter och att skapa normativ vägledning avseende IoT-plattformar, välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice.
ProjektkoordinatorSveriges Kommuner & Regioner - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Projektsammanfattning

Sveriges kommuner och regioner har behov av robusta IoT-tjänster baserade på stabil, flexibel och säker datainfrastruktur som möjliggör högkvalitativ och anpassad tjänstenytta för varje enskild medborgare.

Kontakt

Bo Baudin

Projektledare

bo.baudin@skr.se+46 8 452 78 53

Vägledning

Vägledningen kommer att omfatta upphandling, implementering och förvaltning av IoT och relevanta delar av mjuk digital infrastruktur för till exempel välfärdsteknik, samhällsbyggnad och andra samhällssektorer.

Projektmål

  • Öka målgruppens kunskap och insikt kring IoT för kommunala och regionala ändamål.
  • Underlätta för beställare och leverantörer att förstå varandras behov och utmaningar.
  • Underlätta för beställare att upphandla, etablera och förvalta IoT på ett hållbart sätt.
  • Bidra långsiktigt till hållbar digital omställning i Sverige genom konkreta vägledningar och stödmaterial.

Nätverk av samlad kunskap och praktisk erfarenhet

Projektet kommer att inspireras av metodiken ”Beställarnätverk”, då detta har visat sig framgångsrikt i tidigare projekt som har koordinerats av SKR. Deltagande organisationer kommer att bidra med samlad kunskap och praktisk erfarenhet för att skapa vägledning för kommuner och regioner. Delprojektens arbetsgrupper kommer att ha tätare avstämningar och arbetsmöten.

Föredrag – internationell utblick 

I detta inspelade föredrag görs en internationell utblick om tillämpning av IoT. Dessa tre talare medverkar i filmen (presentationerna finns bifogade under Dokument):

Martin Brynskov, Ordförande OASC – pratar om IoT i den globala kontexten 
Olavi Luotonen, Europeiska kommissionen – RefARK IoT i den Europeiska Unionen 
Michael Mulquin, Open Agile Smart Cities – RefARK IoT och OASC Minimum Interoperability Mechanism 

Se video från föredraget här.

Vägledningen hittar du här

Vägledningen är framtagen och du hittar den på SKRs hemsida:

Till vägledningen

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida