Gå till innehåll

Smart City Lab – satsning på mjuk infrastruktur

Beviljat bidrag:11 000 000 kronor
Löptid:nov 2021 - nov 2024
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
Smart stad
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Smart City Lab är sprunget ur projektet City as a Platform (CaaP) som drivits inom Viable Cities, IoT Sveriges systerprogram. Smart City Lab fokuserar på att bygga upp tekniska och organisatoriska förmågor och förutsättningar som behövs i en kommun för att kunna samla in och tillgängliggöra data på ett säkert, skalbart och kontrollerat sätt.
ProjektkoordinatorRISE

Projektsammanfattning

Detta strategiska projekt fokuserar på den mjuka digitala infrastrukturen, det vill säga på de tekniska och organisatoriska utmaningarna kopplade till att kunna samla in och tillgängliggöra data.

Smart City Lab är sprunget ur projektet City as a Platform (CaaP) som drivits inom Viable Cities, IoT Sveriges systerprogram. Smart City Lab fokuserar på att bygga upp tekniska och organisatoriska förmågor och förutsättningar som behövs i en kommun för att kunna samla in och tillgängliggöra data på ett säkert, skalbart och kontrollerat sätt. Målet är ett ökat nyttjande av IoT-data i offentlig sektor.

Dela data – även mellan olika leverantörer

En viktig erfarenhet från projektet City as a Platform och andra liknande initiativ är att det finns ett glapp mellan nationella aktörers olika typer av stöd och guidelines å ena sidan och kommunernas praktiska vardag å andra sidan runt komponenter i den mjuka digitala infrastrukturen. Det är det glappet som Smart City Lab tillsammans med alla relevanta aktörer ska bidra till att överbrygga. Många kommuner använder IoT-data i sin verksamhet men det finns få exempel där IoT-data delas utanför leverantörernas system, alltså där data bidrar till nytta på ett annat ställe än ursprungsändamålet.

Kontakt

Therese Balksjö

Projektledare

therese.balksjo@ri.se

Claus Popp Larsen

Projektledare

clauspopp.larsen@ri.se

Anna Bondesson

Projektledare

anna.bondesson@ri.se

Silos hämmar datadriven utveckling

Idag råder en oenighet i datahantering som begränsar datadriven utveckling och skalning i Sveriges kommuner. Inlåsta och ostrukturerade data och brist på rådande, överenskomna standarder i dataformat och hantering och generellt en låg digital mognadsgrad är nuläget i många, om inte samtliga, kommuner. Fortfarande arbetas det alltför mycket i ”silos” inom förvaltningar och kommunala bolag.

Anledningen till att så lite IoT-data delas är att kommunerna varken har tekniska eller organisatoriska förmågor att kunna dela data på ett säkert och kontrollerat sätt. Det fattas helt enkelt pusselbitar i form av komponenter i den mjuka digitala infrastrukturen, det fattas kompetens att upphandla på rätt sätt, och det fattas kompetens att kunna utnyttja de komponenter och verktyg som finns.

Exempel på mätbara projektmål

Projektets syfte är att bygga kapacitet nationellt och i kommunerna för att kunna tillgängliggöra data för ökat nyttjande. Några av projektets mätbara mål är:

  • 20 kommuner har fått betydligt förbättrade förutsättningar för breddinförande av åtgärder kopplat till digital infrastruktur
  • Flera angränsande projekt har deltagit i erfarenhetsutbyte kopplat till utveckling, införande, nyttiggörande och/eller kompetenshöjande insatser.
  • 10 kommuner har fått handledning i applicering nya eller existerande ramverk i sin organisation.
  • Etablerad samverkan mellan ekosystemets viktiga aktörer så som kommuner, DiGG, SKR och Strategiska Innovationsprogram.
  • Organisering och finansiering av ett storskaligt Smart City Lab skall finnas på plats.
  • Flertalet resultat har vidareutvecklats i steg 2, till exempel resultat från Connected SRS, Strategisk Paketering (StratPak) och resultat från CaaP

Testbäddar, fokus och riktning

Genom att tillhandahålla testbäddar och arenor för mobilisering i dessa frågor ökar möjligheterna att lyckas. Dock visar forskning att kommuner har svårigheter att ensamma eller tillsammans implementera och hålla testbäddar och mobiliserande arenor (gemensamma månadsmöten, seminarier och omvärldsbevakning) vid liv. Genom Smart City Lab får kommuner och regioner en bredare samverkan och även hjälp med att hålla fokus och riktning.

Mer läsning

Mer om projektet på Vinnovas hemsida.