Gå till innehåll

Cirkulär industriell symbios

Beviljat bidrag:4 346 406 kronor
Löptid:jul 2018 - jun 2021
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Klimat och miljö
Internet of things
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Sotenäs Symbioscentrum grundades 2015 med målet att stödja industriell och social symbios. Detta specifika symbiosnätverk har en stor inbyggd potential; det uppskattas inom en femårsperiod kunna minska de årliga CO2-ekv utsläppen med 60 000 ton, minska övergödningen med 388 ton PO4-ekv och reducera transporter av avfall och andra produkter med över 19 miljoner tonkm.
ProjektkoordinatorSotenäs kommun - Sotenäs Symbioscentrum

Projektsammanfattning

Nätverket förväntas kunna bidra till en 10 procentig ökning av den lokala BNPn, locka till sig 20 nya företag, skapa 100 nya arbetstillfällen eller bevara/behålla motsvarande mängd samt en årlig besparing på 164 MSEK av avfallshanteringstransportkostnaderna.

Nära samarbete mellan flera aktörer

För att utnyttja den möjliga potentialen eller till och med uppnå ännu högre värden måste effektiviteten och transparensen först säkerställas i det nuvarande industriella symbios(IS)-systemet. För att öka effektiviteten och transparensen i ett IS-system kravs nära samarbete mellan olika aktörer, samordning mellan parterna och ömsesidigt samförstånd kring delat ansvar så väl som öppenhet.

Delad data

Syftet med detta projekt är att öka lönsamhet, effektivitet och transparens av industriell symbios samt att förbättra branschöverskridande samverkan genom implementering av IoT. Det primära syftet med IoT-plattformen är informationsdelning mellan olika aktörer inom IS-systemet, vilket gör att intressenter kan dela data med hjälp av IoT-sensorer, genom automatiska affärssystems-anslutningar och via manuell datainmatning. IoT-plattformen distribuerar data och hanterar åtkomsträttigheter till data.

Skalbar IoT-plattform 

Projektet kommer också att lägga tonvikten på IoT-plattformens skalbarhet vilket gör det möjligt för andra företag, kommuner och till och med allmänheten att ansluta sig till plattformen och konvertera den till en IoT-hubb.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida