Prototyputvecklingsprojekt
Säkerhet och trygghet

Syftet med med projektet har varit att kartlägga krav och behov för informationssäkerhet inom sakernas Internet för samhällskritiska tjänster. Målen var att anordna ett antal workshops med aktörer inom industri och akademi, och sammanfatta kravbilden i en rapport. I projektet har tre projektinterna och en öppen workshop hållits plus 14 intervjuer med representanter från relevanta industrisektorer. En rapport som sammanfattar resultaten från intervjuer och studentarbeten som utförts inom ramen för projektet har producerats.


Kortfattad sammanfattning av projektet

Publicerad artikel

Projektperiod: November 2014-augusti 2015

Beviljad budget: 612 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.