Gå till innehåll

De Lekfulla Sakernas Internet

Beviljat bidrag:5 250 476 kronor
Löptid:jun 2018 - maj 2021
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Ägg och koja på den interaktiva lekplatsen i Linköping.
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet utforskade det IoT-förstärkta materialets potential att skapa lekfulla miljöer som är anpassningsbara, föränderliga och uppdateringsbara. I projektet utvecklades, implementerades och utvärderades lek- och speldesign i IoT-förstärkt lekutrustning, med fokus på utomhuslek och lekplatsutrustning i publika miljöer. Projektet har resulterat i en ny lekplats i Magistratshagen, Linköping, där vem som helst kan uppleva designen. Platsen fungerar som ett konkret case i diskussion och informationsspridning även nu efter projektets avslut.
ProjektkoordinatorLinköpings kommun - Stadsmiljökontoret

Projektsammanfattning

Projektet har utvecklat, implementerat och utvärderat två IoT-förstärkta, föränderliga lekattraktioner som i sig är kommersialiserbara eller kan stå som modell för liknande lösningar för intressenter med andra behov. Projektet kommer att generera ytterligare forskning kring teknikförstärkt lek och har etablerat en hub för intressenter inom området där kunskapsspridning och nya samarbeten kan genereras.

Kontakt

Jon Back

Projektledare

Upplägg och genomförande

Projektsamordningen, med korta planeringsmöten varje eller varannan vecka och med längre workshops kring kritiska frågor vid behov har fungerat utmärkt. Parallellt har projektdeltagare i mindre grupper och med olika samarbetspartners löst mer specifika frågor. Effektmål med tydligt delegerade ansvar sattes upp vid en designworkshop och följdes upp regelbundet. En stor framgångsfaktor har varit fungerande kommunikation som delvis förklaras av en explicit och delad värdegrund direkt kopplad till effektmålen.

Läs mer om projektet på följande hemsidor:

Playnetwork
Linköpings kommun
Uppsala universitet
Drakryggen
Ecorado