Ökad fysisk aktivitet hos unga

Beviljat bidrag:2 032 800 kronor
Löptid:maj 2018 - aug 2020
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Ökad fysisk aktivitet hos unga
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med projektet är att angripa samhällsutmaningen med att folk rör sig allt mindre, vilket leder till olika former av vällevnadssjukdomar och ökade kostnader för samhället. Projektets fokusområde är folkhälsa genom ökad fysisk aktivitet hos unga och målet är att leda in ungdomar till sport och friluftsliv på våra offentliga anläggningar genom att använda nya metoder för att få dem i rörelse och fysisk aktivitet. Syfte och mål har uppfyllts via nya processer, prototyper och färdiga tjänster.
ProjektkoordinatorPeak Region Science Park AB

Projektsammanfattning

Att folk rör sig allt mindre är ett av våra största samhällsproblem och leder till olika former av vällevnadssjukdomar och ökade kostnader för samhället. Det är en stor utmaning för regioner och kommuner att finna åtgärder för de invånare som inte uppnår rekommenderad fysisk aktivitet.

Fokusområde: folkhälsa

Syftet med projektet är att angripa samhällsutmaningen med att folk rör sig allt mindre, vilket leder till olika former av vällevnadssjukdomar och ökade kostnader för samhället. Projektets fokusområde är folkhälsa genom ökad fysisk aktivitet hos unga och målet är att leda in ungdomar till sport och friluftsliv på våra offentliga anläggningar genom att använda nya metoder för att få dem i rörelse och fysisk aktivitet. Syfte och mål har uppfyllts via nya processer, prototyper och färdiga tjänster.

Framtaget spelkoncept

Projektresultat är framtaget spelkoncept och relaterat kunskapsunderlag, forskningsartikel kring mobilspel i kallt klimat, app för användarupplevelse Östersunds skidstadion, digitaliserat utbildningssystem för barn inom alpinskidåkning samt förstärkt mätarbete med GNSS och mätningar av kraftöverföring för Ski Team Sweden. Förväntade effekter är ökad kunskap hos deltagande organisationer om hur digitala lösningar kan få folk i rörelse samt ökad förmåga att använda IoT för att bidra till samhällsutmaningar.

Samverkan mellan många parter

Projektet har uppdelats i arbetspaket där aktörerna varit olika delaktiga, men där erfarenhetsutbyten möjliggjorts genom gemensamma möten och kommunikation. Arbetssättet har varit drivet från kunskap och målgruppsanalyser samt i samarbete mellan näringsliv, kommuner, idrottsrörelsen och akademi. Alla framtagna lösningar har testats mot målgrupper för att säkra relevans. Genomförandet har även anpassats längs projektets gång för resursoptimering, GDPR-mässiga skäl samt behovsförändringar.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer

Projektdokumentation

Relaterade projekt
Barn och teknik
Interaktiv lekplats
De Lekfulla Sakernas Internet