Ingen kategori
Inget tema

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Projektledare

Anthony Mc carrick (anthony.mccarrick@sodertalje.se, 08552306528)

Projektets mål

Målet med projektet är att utveckla och testa IoT-baserade koncept för att stödja Södertälje kommun att nå sina miljömål för 2030.

Projektsammanfattning

Södertälje kommun har höga ambitioner att drastiskt sänka sin klimatpåverkan och har målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2030. För att nå dessa mål spelar avfallssektorn i Södertälje kommun en avgörande roll, vilket i sin tur innebär en större involvering och ett större engagemang från medborgare och företag.

Utöver teknisk innovation, kommer social och organisatorisk innovation att krävas för att utveckla de metoder och arbetssätt som behövs för att genomgå den nödvändiga omställningen som Södertälje kommun står inför. Som ett led i detta har Södertälje kommun i samarbete med Telgekoncernen implementerat en kommuntäckande Internet of Things (IoT) – infrastruktur. Södertälje kommun har under ett tidigare proof-of-concpet projekt försett 160 papperskorgar med sensorer som mäter fyllnadsgrad. Detta proof-of-concept projekt har gett insikter hur IoT kan möjliggöra ruttoptimering och placeringsplanering för ökad operativ effektvitet.

I enlighet med sin klimatstrategi vill Södertälje nu ta nästa steg och utforska hur automatgenererad data kan användas för att vidareutveckla såväl interna processer som samhällsengagemang. Målet för projektet är att utveckla koncept för hur maskingenererad, öppen data kan användas som en strategisk resurs i miljöarbete och hållbarhetsfrågor. Det förväntade resultatet är av hög relevans för såväl svenska kommuners arbete med att demokratisera information och informera, engagera och inkludera medborgare i målet med att uppnå hållbar resurshantering.

Projektperiod

2021-01— 2021-12

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.