Energikällor för IoT

Beviljat bidrag:999 999 kronor
Löptid:nov 2014 - sep 2015
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Energikällor för IoT
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projekt har i formen av en förstudie syftat till att göra en bred kartläggning av behovet av energiförsörjning för IoT-tillämpningar baserat på tryckt elektronik.
ProjektkoordinatorACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Norrköping

Projektsammanfattning

Tre typiska fall för Internet of Things tillämpningar har analyserats; industri-, utomhus- och hemmiljö. För varje tillämpningsområde har krav identifierats och lämpliga energikällor och lagringsmetoder har föreslagits. I alla tre fall är det sannolikt att ett system kan realiseras med tryckteknik (eller producerade med trycklika metoder).

Läs mer

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Bluetooth
Radiovågor
Energy Harvesting for Bluetooth Devices
IoT World
Linköping
Logistik
IoT och offentlig logistik – IoT World